Μελέτη για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Μελέτη για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρουσία της ηγεσίας των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.

Μετά την επίσημη παρουσίαση, η μελέτη θα γίνει αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, στον οποίο μεταξύ άλλων και όλοι οι Δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις.

Παρακάτω επισυνάπτονται η Επιτελική Σύνοψη της Μελέτης καθώς και το Παραδοτέο 4 (ΠΕ 4), το οποίο αναφέρεται στον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία»: