Ο Πρόεδρος της ‘Ενωσης Δήμων κ. Αλέξης Γαλανός υπέβαλε υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις Περικοπές κονδυλίων

Αρ. φακ. 94.004.24

19 Ιουνίου, 2012
κ. Δημήτρη Χριστόφια
Εξοχότατον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Θέμα: Γενική Συνέλευση Ένωσης Δήμων Κύπρου – Περικοπές κονδυλίων

Συνήλθε σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων στην οποία παρευρέθησαν σχεδόν όλα τα μέλη και συζητήθηκαν τα οξύτατα και επείγοντα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των Δήμων μετά τις περικοπές της τάξης του 8% περίπου από την κυβέρνηση και στη συνέχεια ακόμα 8% από τη Βουλή και που μαζί συμποσούνται σε περίπου 11 εκατ. ευρώ, καθώς και από την επιπλέον περικοπή της κρατικής χορηγίας που δίδεται κατόπιν συμφωνίας από την κυβέρνηση έναντι κατάργησης του επαγγελματικού φόρου, της τάξης των 7 εκατ. ευρώ, συνολικά δηλαδή, 18 εκατ. ευρώ. Η περικοπή των κονδυλίων αυτών δημιουργεί αβάστακτα βάρη στους Δήμους ιδιαίτερα όταν το ποσό αυτό πρέπει να επιμεριστεί σε τριάντα Δήμους και όχι σε είκοσι τέσσερις.

Το θέμα έχει συζητηθεί ήδη μαζί σας και γνωρίζετε τις λεπτομέρειες, καθώς επίσης με τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρμόδιους Υπουργούς, την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και τις ηγεσίες των Κοινοβουλευτικών κομμάτων. Είναι πλέον θέμα ημερών για να αρχίσουν οι Δήμοι να μην είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές λειτουργίες τους ή να υποχρεώνονται να απολύουν υπαλλήλους ή και να διακόψουν την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους έναντι του κράτους κι άλλων δανειστών. Πολύ φοβούμαστε ότι η ζημιά που θα γίνει στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών θα είναι τεράστια και, εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγαλύτερη από την οικονομία που επιφέρει η περικοπή αυτών των κονδυλίων, σε μια εποχή που η Κύπρος προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Δήμοι κανονικά έπρεπε να πρωτοστατούν σε μια θετική εικόνα προόδου και ανάπτυξης.

Παρόλον που τα χρονικά περιθώρια έχουν σχεδόν εκλείψει, εμείς, ως υπεύθυνοι εταίροι της πολιτείας και μέρος της λειτουργίας, σε τοπικό επίπεδο, της Δημοκρατίας, δεν είναι εύκολο να πάρουμε ανάλογα μέτρα που τυχόν θα λάμβαναν συνδικαλιστικές οργανώσεις ή μέτρα που έχουν σχέση με κοινωνικούς εταίρους διότι, επαναλαμβάνουμε, εμείς είμαστε μέρος του κράτους και των αιρετών του αντιπροσώπων.

Ταυτόχρονα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνονται ενέργειες και καταρτίζεται πρόγραμμα από την Ένωση Δήμων Κύπρου που στοχεύει στο νοικοκύρεμα των Δήμων μέσα σε πλαίσια λιτότητας, ενώ ήδη αρκετοί Δήμοι έχουν προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σας ενημερώνουμε ότι, εάν η συνάντηση μας με τον Υπουργό Οικονομικών που ορίστηκε εντός επτά ημερών δεν τελεσφορήσει υπό τη μορφή επιστροφής τουλάχιστον των κονδυλίων τα οποία αστόχευτα και αψυχολόγητα περιέκοψε η Βουλή καθώς και της διαφοράς της χορηγίας έναντι απώλειας επαγγελματικού φόρου πλέον της αναλογίας ποσού για τους νέους Δήμους, τότε τυχόν μέτρα που θα λάβουμε θα είναι αναγκαία εκ των πραγμάτων για να γνωστοποιήσουμε στο λαό μας το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία θα ακολουθήσουν τους προσεχείς μήνες.

Θέλουμε να πιστεύουμε και αναμένουμε ότι έστω και την υστάτη η κυβέρνηση θ’ αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, το πολλαπλασιαστικό κακό που επίκειται και θ’ αντιμετωπίσει ως πρώτη προτεραιότητα της το μεγάλο αυτό πρόβλημα του κράτους που αγγίζει την καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Με εκτίμηση,

Αλέξης Γαλανός
Δήμαρχος Αμμοχώστου
Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Κύπρου