Παρέμβαση Ελένης Λουκαΐδου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης απασχόλησε την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( ΕΛΚ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ), στην παρουσία του Προέδρου της Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βεμπερ,στις 4 Μαΐου σε τηλεδιάσκεψη .

Η Διάσκεψη στόχο έχει να δώσει στους πολίτες λόγο στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών, ως επίσης στο χειρισμό των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων της Ευρώπης. Ταυτόχρονα θα επιδιώξει τη εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας ενισχύοντας την διασύνδεση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε, υποβάλλοντας εισηγήσεις στο Συμβούλιο,το Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν.

Στην παρέμβασή της, η Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας, Αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ και Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ ανέφερε:

“Είναι σχήμα οξύμωρο οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια να αναζητούν τρόπους επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους πολίτες και από την άλλη να μην συμπεριλαμβάνουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων το επίπεδο που είναι πιο κοντά στους πολίτες. Το επίπεδο που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και το οποίο απολαμβάνει, όπως όλοι γνωρίζουμε, και της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης τους. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική μας οικογένεια . Η συζήτηση για το Μέλλον  της Ευρώπης και η αναζήτησή τρόπων που θα καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική το επιβάλλουν.

Η Τοπική και Περιφερειακή διάσταση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της εδαφικής εικόνας και των προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων, καθιστώντας την εγγύτητα γεγονός και όχι κούφια λόγια.

Μόνο έτσι η χάραξη πολιτικών θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών για ευημερία και ανάπτυξη.

Η ΕΕτΠ πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών την εκπροσώπησή της σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Τώρα είναι η ώρα!”

Ένωση Δήμων Κύπρου
6 Μαΐου 2021