Παρουσίαση Μελέτης με θέμα την «Ανάπτυξη Ενιαίων Διαδημοτικών Συστημάτων Αποκομιδής Αστικών Στερεών Απορριμμάτων»

Η Ενωση Δήμων Κύπρου διοργάνωσε στις 2 Νοεμβρίου παρουσίαση Μελέτης με θέμα την «Ανάπτυξη Ενιαίων Διαδημοτικών Συστημάτων Αποκομιδής Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) στις ευρύτερες περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, και Πάφου: Διεύρυνση δυνατοτήτων και Μεθοδολογία».

Η Μελέτη / πραγματογνωμοσύνη εκπονήθηκε από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙΑΔΥΜΑ, για λογαριασμό της Ενωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός της Μελέτης, στην παρούσα φάση, ήταν η παρουσίαση της μεθοδολογίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να βελτιωθούν, τόσο ποιοτικά όσο και οικονομικά οι παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες αποκομιδής στερεών απορριμμάτων.

Μέσα στα πλαίσια αυτά εξετάστηκε η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Αποκομιδής Απορριμμάτων σε επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών καθώς και Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης έτσι ώστε αφενός να υπάρχει ενιαίος προγραμματισμός οργάνωσης και έλεγχος των τοπικών συστημάτων συλλογής των απορριμμάτων και αφετέρου να μειωθούν οι χρόνοι και δαπάνες που απαιτούνται για τη μεταφορά των απορριμμάτων από την περιοχή αποκομιδής στο χώρο διάθεσής τους.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη των Δήμων.

Τα πορίσματα της Μελέτης θα προωθηθούν σύντομα με στόχο να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση και εξοικονόμηση στη διαχείριση των απορριμμάτων από τους Δήμους.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
2 Νοεμβρίου 2006.