Πρόγραμμα Eurodyssey – Διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση για νέους κάτω των 30 ετών

Στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eurodyssee.eu/traineeship-offers/backend/traineeship-list.html βρίσκονται αναρτημένες περισσότερες από 40 κενές θέσεις/ ευκαιρίες για εξάμηνη πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι Θέσεις απευθύνονται σε νέους έως 30 ετών. Το πρόγραμμα επιχορηγεί έξοδα διαμονής, διατροφής καθώς επίσης και επί τόπου μαθημάτων γλώσσας, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αλεξία Τσαούση
Τμήμα Εργασίας
Email: atsaousi@dl.mlsi.gov.cy
Τηλ. 25826907.