ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ TΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

Ο Πρόεδρος της Ενωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέας Χρίστου και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σας προσκαλούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση της πιο πάνω Διακήρυξης και Στρατηγικής την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου, 2010 και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία της Ενωσης Δήμων , Ρηγαίνης 78, Λευκωσία.

Η Διακήρυξη και η Κατευθυντήρια Στρατηγική εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωση Δήμων Κύπρου στις 2 Φεβρουαρίου, 2010.

Το κείμενο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει αλλά και να συνδράμει τις δημοτικές αρχές στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων προτεραιότητας που μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα σύντομο χρονικό ορίζοντα 3 ως 5 χρόνων.

Η Διακήρυξη καλύπτει τις γενικές επιδιώξεις για τις πόλεις μας και τις θεμελιώδεις αρχές δημοτικής διακυβέρνησης, η δε Στρατηγική πρωτοβουλίες και μέτρα σε τομείς όπως ο θόρυβος, οι κλιματικές αλλαγές, οι μεταφορές, η ποδηλατοκίνηση, οι δημόσιοι ανοικτοί χώροι, η διαχείριση αποβλήτων, οι πράσινες δημοτικές αγορές, κλπ.

Η Διακήρυξη αυτή είναι πολύ σημαντική για τους Δήμους και θα εκτιμηθεί πολύ η παρουσία σας.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Αντωνιάδης
Γραμματέας
Ένωσης Δήμων Κύπρου