Συνέδριο: «Απαλλοτριώσεις, Σύστημα Πληροφοριών Γης στον Κλάδο Εκτιμήσεων, Γενική Εκτίμηση».

Πληροφορείσθε ότι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού ενημερωτικό Συνέδριο που οργανώνει η Ένωση Δήμων Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με θέμα:

«Απαλλοτριώσεις, Σύστημα Πληροφοριών Γης στον Κλάδο Εκτιμήσεων, Γενική Εκτίμηση».

Ώρα έναρξης: 8.30 π.μ.

Το Συνέδριο θα χαιρετίσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο Πρόεδρος της ‘Ενωσης Δήμων κ. Ανδρέας Χρίστου και ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κ. Ανδρέας Χριστοδούλου.

Θα γίνουν παρουσιάσεις των θεμάτων από λειτουργούς του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και θα απαντηθούν ερωτήσεις από τους λειτουργούς και το Διευθυντή του Τμήματος.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα διατυπωθούν συμπεράσματα και εισηγήσεις για τα θέματα του συνεδρίου.

Το Συνέδριο θα συντονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Α. Χρίστου.

Είσθε ευπρόσδεκτοι να παραστείτε στο συνέδριο.