Συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Συνήλθε σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην οποία παρευρέθησαν σχεδόν όλα τα μέλη και συζητήθηκαν τα οξύτατα και επείγοντα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των Δήμων μετά τις περικοπές της τάξης του 8% περίπου από την κυβέρνηση και στη συνέχεια ακόμα 8% από τη Βουλή και που μαζί συμποσούνται σε περίπου 11 εκατ. ευρώ, καθώς και από την επιπλέον περικοπή της κρατικής χορηγίας που δίδεται κατόπιν συμφωνίας από την κυβέρνηση έναντι κατάργησης του επαγγελματικού φόρου, της τάξης των 7 εκατ. ευρώ, συνολικά δηλαδή, 18 εκατ. ευρώ. Η περικοπή των κονδυλίων αυτών δημιουργεί αβάστακτα βάρη στους Δήμους ιδιαίτερα όταν το ποσό αυτό πρέπει να επιμεριστεί σε τριάντα Δήμους και όχι σε είκοσι τέσσερις.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το θέμα έχει συζητηθεί ήδη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρμόδιους Υπουργούς, την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, καθώς και τις ηγεσίες των Κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ανάφερε ότι είναι πλέον θέμα ημερών για να αρχίσουν οι Δήμοι να μην είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές λειτουργίες τους ή να υποχρεώνονται να απολύουν υπαλλήλους ή και να διακόψουν την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους έναντι του κράτους κι άλλων δανειστών.  Εξέφρασε επίσης φόβο ότι η ζημιά που θα γίνει στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην ποιότητα ζωής των πολιτών θα είναι τεράστια και, εν πάση περιπτώσει πολύ μεγαλύτερη από την οικονομία που επιφέρει η περικοπή αυτών των κονδυλίων, σε μια εποχή που η Κύπρος προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Δήμοι κανονικά έπρεπε να πρωτοστατούν σε μια θετική εικόνα προόδου και ανάπτυξης.

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι παρόλον που τα χρονικά περιθώρια έχουν σχεδόν εκλείψει, οι Δήμοι, ως υπεύθυνοι εταίροι της πολιτείας και μέρος της λειτουργίας, σε τοπικό επίπεδο, της Δημοκρατίας, δεν είναι εύκολο να πάρουν ανάλογα μέτρα που τυχόν θα λάμβαναν συνδικαλιστικές οργανώσεις ή μέτρα που έχουν σχέση με κοινωνικούς εταίρους διότι, επανέλαβαν, οι Δήμοι είναι μέρος του κράτους και των εκλελεγμένων εκπροσώπων του.

Ταυτόχρονα γίνονται ενέργειες και καταρτίζεται πρόγραμμα από την Ένωση Δήμων Κύπρου που στοχεύει στο νοικοκύρεμα των Δήμων μέσα σε πλαίσια λιτότητας, ενώ ήδη αρκετοί Δήμοι έχουν προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι, εάν η συνάντηση μας με τον Υπουργό Οικονομικών που ορίστηκε εντός επτά ημερών δεν τελεσφορήσει υπό τη μορφή επιστροφής τουλάχιστον των κονδυλίων τα οποία  αστόχευτα και αψυχολόγητα περιέκοψε η Βουλή καθώς και της διαφοράς της χορηγίας έναντι απώλειας επαγγελματικού φόρου πλέον της αναλογίας ποσού για τους νέους Δήμους, τότε τυχόν μέτρα που θα ληφθούν θα είναι αναγκαία εκ των πραγμάτων για να γνωστοποιηθεί στο λαό το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία θα ακολουθήσουν τους προσεχείς μήνες.

Τέλος η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την ελπίδα ότι έστω και την υστάτη η κυβέρνηση θα αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, το πολλαπλασιαστικό κακό που πρόκειται να γίνει και θα αντιμετωπίσει ως πρώτη προτεραιότητα της το μεγάλο αυτό πρόβλημα του κράτους και του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Ένωση Δήμων Κύπρου
19 Ιουνίου 2012