Ημερίδα Ενημέρωσης νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων

διαίτερα χρήσιμη και βοηθητική για τους νέους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους κρίνεται η σημερινή Ημερίδα που διοργάνωσε η Ενωση Δήμων στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, η οποία στόχευε στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και τα καθήκοντα των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα ήταν τα πιο κάτω:

  • Ο περί Δήμων Νόμος
  • Δήμοι και Περιβάλλον
  • Δημοτικοί Προϋπολογισμοί και Λογαριασμοί
  • Ευρωπαϊκά Σώματα και Οργανισμοί Τοπικών Αρχών
  • Αδειοδότηση Αναπτύξεων (Πολεοδομικές και Οικονομικές Αδειες)
  • Διαδικασίες Προσφορών στους Δήμους
  • Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Κονδύλια για τους Δήμους για την περίοδο 2007-2013

    Στην Ημερίδα συμμετείχαν 12 νέοι Δήμαρχοι και 110 νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλη την Κύπρο.

Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δήμων Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δήμων Κύπρου για εκλογή Αξιωματούχων της Ενωσης σύμφωνα με το Καταστατικό της Ενωσης Δήμων Κύπρου.

Πρόεδρος της Ενωσης εκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου.

Σε ότι αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία, με βάση το Καταστατικό, είναι εντεκαμελής (μαζί με τον Πρόεδρο) έχουν εκλεγεί με συναίνεση χωρίς ανθυποψηφίους οι πιο κάτω:

1. Σάββας Βέργας – Δήμαρχος Πάφου
2. Αθως Ελευθερίου – Δήμαρχος Λαπήθου
3. Σάββας Ηλιοφώτου – Δήμαρχος Στροβόλου
4. Λουκάς Ιατρού – Δήμαρχος Λακατάμιας
5. Ελένη Λουκαϊδου – Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας
6. Ελένη Μαύρου – Δήμαρχος Λευκωσίας
7. Χρίστος Μέσης – Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς
8. Ανδρέας Μωϋσέως – Δήμαρχος Λάρνακας
9. Χαράλαμπος Πίττας – Δήμαρχος Μόρφου
10. Κωστάκης Χατζηκακού – Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή συνήλθε αμέσως μετά την εκλογή της και εξέλεξε τον Αντιπρόεδρό της. Αντιπρόεδρος εκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς κ. Χρίστος Μέσης, που κατείχε αυτό το αξίωμα και κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο.

Κατά την πρώτη συνεδρία της η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε όπως πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα νέα συνεδρία της για καθορισμό των βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της Ενωσης κατά τη νέα δημοτική περίοδο.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
22 Φεβρουαρίου 2007