ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Βρετανικού Εφετείου στην υπόθεση Μελέτη Αποστολίδη εναντίον Όραμς και συγχαίρουμε τον πρόσφυγα Μελέτη Αποστολίδη για τον αγώνα που έδωσε εναντίον της παράνομης εκμετάλλευσης της περιουσίας του στα κατεχόμενα.

Η απόφαση του Βρετανικού Εφετείου και πολύ περισσότερο η γνωμάτευση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενισχύει αφενός το δικαίωμα ιδιοκτησίας και κατοχυρώνει τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα των προσφύγων, καθώς και την επιστροφή τους στις πατρογονικές τους εστίες.

Το κύρος τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και των Κυπριακών Δικαστηρίων αναβαθμίζεται αφού η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα η εκμετάλλευση και ο σφετερισμός των ελληνοκυπριακών περιουσιών από Ευρωπαίους πολίτες.

Η απόφαση σταθμός θωρακίζει το δικαίωμα περιουσίας των προσφύγων εν όψει των συνομιλιών που διεξάγονται, ενισχύοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την θέση που υπερασπίζεται η δική μας πλευρά, ότι η λύση του Κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να εδράζεται πάνω στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνέδριο: «Απαλλοτριώσεις, Σύστημα Πληροφοριών Γης στον Κλάδο Εκτιμήσεων, Γενική Εκτίμηση».

Πληροφορείσθε ότι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού ενημερωτικό Συνέδριο που οργανώνει η Ένωση Δήμων Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με θέμα:

«Απαλλοτριώσεις, Σύστημα Πληροφοριών Γης στον Κλάδο Εκτιμήσεων, Γενική Εκτίμηση».

Ώρα έναρξης: 8.30 π.μ.

Το Συνέδριο θα χαιρετίσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο Πρόεδρος της ‘Ενωσης Δήμων κ. Ανδρέας Χρίστου και ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κ. Ανδρέας Χριστοδούλου.

Θα γίνουν παρουσιάσεις των θεμάτων από λειτουργούς του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και θα απαντηθούν ερωτήσεις από τους λειτουργούς και το Διευθυντή του Τμήματος.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα διατυπωθούν συμπεράσματα και εισηγήσεις για τα θέματα του συνεδρίου.

Το Συνέδριο θα συντονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Α. Χρίστου.

Είσθε ευπρόσδεκτοι να παραστείτε στο συνέδριο.