10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 19 Μαΐου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, με σκοπό να έχει ο κ. Κάμπουρας επαφές με εκπροσώπους όσο το δυνατόν περισσότερων Δήμων γίνεται, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί σε κάθε έναν από αυτούς σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», και όπου είναι εφικτό και υπάρχει η ανάγκη, να δημιουργηθεί μια στενότερη σχέση με Δήμους, οι οποίοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν να υποβάλουν στο άμεσο μέλλον προτάσεις για χρηματοδότηση.

Η επίσκεψη, συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», όπως και όλο το έργο SUSTAIN, το οποίο έχει σαν στόχο, τη συνεργασία των Ενώσεων Δήμων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου με σκοπό τη στήριξη των Δήμων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου στη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και κυρίως μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Για το σκοπό αυτό και για πρακτικούς λόγους, οργανώθηκαν πέντε συναντήσεις παγκύπρια (μια σε κάθε επαρχία και μία με τους κατεχόμενους Δήμους ξεχωριστά), στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι και Δημοτικοί Γραμματείς Δήμων από κάθε επαρχία ξεχωριστά.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι Δήμοι (εκτός από τρεις), με έναν έως και τέσσερις εκπροσώπους ο καθένας, μεταφέροντας έτσι προς την Ένωση Δήμων σε ικανοποιητικό επίπεδο την υφιστάμενη κατάσταση στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Σε κάθε μία από τις συναντήσεις έγινε συνοπτική παρουσίαση του έργου SUSTAIN από τη Λειτουργό της Ένωσης Δήμων κα Κάλια Μαρτίδη, με σκοπό την κατατόπιση των συμμετεχόντων σχετικά με την όλη προσπάθεια της Ένωσης Δήμων και ο κ. Κάμπουρας συνέχιζε εστιάζοντας στο περιεχόμενο της πρώτης αυτής συνάντησης.

Ακολούθως, καλούνταν οι παρευρισκόμενοι να αναφερθούν στη μέχρι τώρα εμπειρία του Δήμου τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συμμετοχής σε αυτά.

Σε κάθε μία από τις συναντήσεις, τονίστηκε ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια αυτή με το εν λόγω έργο, το οποίο θα λήξει στο τέλος του τρέχοντος έτους, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει τις βάσεις στους Δήμους και να τους βοηθήσει, τόσο θεωρητικά όσο και στην πράξη, να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και εφόδια, ούτως ώστε να είναι ικανοί στο μέλλον να συμμετέχουν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχοντας πάντα στο πλευρό τους, στο βαθμό που χρειάζεται, την Ένωση Δήμων και τους συνεργάτες της.

Παρά τις όλες δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σύμφωνα με τους συμμετέχοντες (εκπρόσωποι 30 από τους 33 Δήμους), παρατηρήθηκε έντονα το ζωηρό ενδιαφέρον τόσο των ιδίων όσο και των Δήμων τους για συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ενόψει των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο κατά τις επόμενες φάσεις της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, να καταβληθεί προσπάθεια καθοδήγησης των Δήμων τόσο της Κύπρου όσο και του Βορείου Αιγαίου, για εφαρμογή μιας σωστής διαδικασίας συμμετοχής και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους των ενδιαφερομένων.

Αλλαγές στα Έντυπα αιτήσεων για άδεια οικοδομής, με ισχύ από 2 Μαΐου 2011

Τα Έντυπα αιτήσεων για άδεια οικοδομής καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα για κάθε περίπτωση έχουν αναθεωρηθεί, με τη συνεργασία Ένωσης Δήμων Κύπρου, Υπουργείου Εσωτερικών και ΕΤΕΚ. Στόχος της αναθεώρησης, που λαμβάνει ισχύ από τις 2 Μαΐου 2011, είναι η χρήση ενιαίων εντύπων και εγγράφων από όλες τις Αρμόδιες Αρχές (Δήμους και Επαρχιακές Διοικήσεις). Τα νέα έντυπα είναι διαθέσιμα εδώ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πέμπτη 12 Μαΐου 2011
Ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel, Λεμεσός

Η Ένωση Δήμων Κύπρου διοργανώνει την πιο πάνω ημερίδα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει το έναυσμα για την δημιουργία του Ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς/οργανισμούς να ενημερωθούν για τα πολλαπλά οφέλη του συστήματος, τη στρατηγική και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και εμπειρίες από την εφαρμογή παρόμοιων συστημάτων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου κ. Νεοκλής Συλικώτης, ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέας Χρίστου και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας για Νέες Τεχνολογίες κ. Παντελής Τζωρτζάκης.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Ένωση Δήμων Κύπρου διοργάνωσε την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό, ημερίδα με θέμα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο κ. Ανδρέας Χρίστου, Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας για Νέες Τεχνολογίες και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Λάζαρος Σαββίδης, εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη, υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε η ημερίδα.

Η ημερίδα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και την παρακολούθησαν μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, μέλη της ΕΚΚ, προσωπικό των  Δήμων, λειτουργοί διαφόρων Κυβερνητικών τμημάτων καθώς επίσης και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας και τους ομιλητές, καθώς και οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες εδώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 19 Μαΐου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, με σκοπό να έχει ο κ. Κάμπουρας επαφές με εκπροσώπους όσο το δυνατόν περισσότερων Δήμων γίνεται, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί σε κάθε έναν από αυτούς σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», και όπου είναι εφικτό και υπάρχει η ανάγκη, να δημιουργηθεί μια στενότερη σχέση με Δήμους, οι οποίοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν να υποβάλουν στο άμεσο μέλλον προτάσεις για χρηματοδότηση.

Η επίσκεψη, συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», όπως και όλο το έργο SUSTAIN, το οποίο έχει σαν στόχο, τη συνεργασία των Ενώσεων Δήμων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου με σκοπό τη στήριξη των Δήμων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου στη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και κυρίως μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Για το σκοπό αυτό και για πρακτικούς λόγους, οργανώθηκαν πέντε συναντήσεις παγκύπρια (μια σε κάθε επαρχία και μία με τους κατεχόμενους Δήμους ξεχωριστά), στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι και Δημοτικοί Γραμματείς Δήμων από κάθε επαρχία ξεχωριστά.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι Δήμοι (εκτός από τρεις), με έναν έως και τέσσερις εκπροσώπους ο καθένας, μεταφέροντας έτσι προς την Ένωση Δήμων σε ικανοποιητικό επίπεδο την υφιστάμενη κατάσταση στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Σε κάθε μία από τις συναντήσεις έγινε συνοπτική παρουσίαση του έργου SUSTAIN από τη Λειτουργό της Ένωσης Δήμων κα Κάλια Μαρτίδη, με σκοπό την κατατόπιση των συμμετεχόντων σχετικά με την όλη προσπάθεια της Ένωσης Δήμων και ο κ. Κάμπουρας συνέχιζε εστιάζοντας στο περιεχόμενο της πρώτης αυτής συνάντησης.

Ακολούθως, καλούνταν οι παρευρισκόμενοι να αναφερθούν στη μέχρι τώρα εμπειρία του Δήμου τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συμμετοχής σε αυτά.

Σε κάθε μία από τις συναντήσεις, τονίστηκε ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια αυτή με το εν λόγω έργο, το οποίο θα λήξει στο τέλος του τρέχοντος έτους, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει τις βάσεις στους Δήμους και να τους βοηθήσει, τόσο θεωρητικά όσο και στην πράξη, να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και εφόδια, ούτως ώστε να είναι ικανοί στο μέλλον να συμμετέχουν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχοντας πάντα στο πλευρό τους, στο βαθμό που χρειάζεται, την Ένωση Δήμων και τους συνεργάτες της.

Παρά τις όλες δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σύμφωνα με τους συμμετέχοντες (εκπρόσωποι 30 από τους 33 Δήμους), παρατηρήθηκε έντονα το ζωηρό ενδιαφέρον τόσο των ιδίων όσο και των Δήμων τους για συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ενόψει των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο κατά τις επόμενες φάσεις της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, να καταβληθεί προσπάθεια καθοδήγησης των Δήμων τόσο της Κύπρου όσο και του Βορείου Αιγαίου, για εφαρμογή μιας σωστής διαδικασίας συμμετοχής και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους των ενδιαφερομένων.