5ήμερη επίσκεψη Λειτουργού της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη Χίο

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, επισκέφθηκε τους Δήμους Χίου (29 και 30 Ιουνίου), Ψαρών (1η Ιουλίου) και Οινουσσών (2 Ιουλίου), προκειμένου να εξηγήσει σε λειτουργούς και αιρετούς των Δήμων αυτών, τη λειτουργία ενός γραφείου αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Οι συναντήσεις αποσκοπούσαν επίσης στο να ανοίξουν ένα δίαυλο επικοινωνίας και να δημιουργήσουν στους τρεις Δήμους ένα μηχανισμό λήψης και εκμετάλλευσης των πληροφοριών που αποστέλλονται από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου (αναζητήσεις εταίρων, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων κλπ), έτσι ώστε να μπορούν να επωφελούνται από τις πληροφορίες αυτές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στα πλαίσια της 10ήμερης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Ν. Χίου στην Κύπρο (9-19 Μαΐου) έγινε μια πλήρης καταγραφή της επικρατούσας κατάστασης στους Δήμους της Κύπρου σχετικά με τις αδελφοποιήσεις και τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέχρι και το Μάιο του 2011.

Η καταγραφή αυτή, η οποία αποτυπώθηκε σε μια μελέτη, έγινε χάρη σε μια σειρά από συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά τριάντα από τους τριαντατρείς Δήμους της Κύπρου, με έναν έως και τρείς εκπροσώπους ο καθένας. Για ευκολία αλλά και για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκαν πέντε ξεχωριστές ημερήσιες συναντήσεις, στις οποίες οι Δήμοι κατανεμήθηκαν ως εξής:

  • Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λατσιών, Έγκωμης, Ιδαλίου.
  • Κερύνειας, Μόρφου, Λαπήθου, Κυθρέας, Καραβά, Λευκονοίκου.
  • Λεμεσού, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου, Κάτω Πολεμιδιών, Γερμασόγειας.
  • Λάρνακας, Αραδίππου, Αθηένου, Λευκάρων, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Ακανθούς, Λύσης.
  • Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς, Γεροσκήπου, Πέγειας.

Σε κάθε μια από τις παραπάνω συναντήσεις, αρχικά παρουσιάστηκε το έργο SUSTAIN, οι στόχοι και οι δράσεις του και ακολούθησε αναλυτική συζήτηση και διαβούλευση με τους συμμετέχοντες, σχετικά με θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή των Δήμων σε αδελφοποιήσεις και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα (διάγνωση αναγκών, σωστή διατύπωση κεντρικής ιδέας, εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης, εύρεση εταίρων, υποβολή και επιτυχή εκτέλεση έργου), ενώ καταγράφηκε αναλυτικά και η μέχρι σήμερα εμπειρία τους σε συμμετοχές, οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο εσωτερικό των Δήμων, τα προβλήματα που συναντούν, τόσο σε διοικητικό/οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο υλοποίησης, αλλά και οι καλές και επιτυχημένες τους πρακτικές.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του εμπειρογνώμονα, οι περισσότεροι Δήμοι της Κύπρου αντιλαμβάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό την έννοια, τη σημασία και την αξία των αδελφοποιήσεων αλλά και γενικότερα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στους υπόλοιπους Δήμους, κυρίως δηλαδή σε αυτούς που η υποστελέχωση και τα εν γένει οικονομικά και άλλα μεγέθη τους είναι σχετικά μικρά, φάνηκε να υπάρχει μειωμένη γνώση όσον αφορά το θέμα και τη σωστή του διάσταση. Για το λόγο αυτό, στις συναντήσεις επισημάνθηκε από την αρχή της συζήτησης η έννοια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το τι προσφέρουν στους οργανισμούς που τα υλοποιούν.

Όλες οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο μέρος της εν λόγω μελέτης, στο δεύτερο μέρος της οποίας περιγράφεται το σύνολο των προτάσεων – πλαίσιο προς τους Δήμους της Κύπρου, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σύμφωνα λοιπόν με τον εμπειρογνώμονα, κρίνεται σκόπιμο αφενός να δημιουργηθεί ένα πακέτο εργαλείων στα πλαίσια που αυτό μπορεί να λειτουργήσει και να υποστηριχθεί από την Ένωση Δήμων Κύπρου, αφετέρου, να καταβληθεί προσπάθεια καθοδήγησης των Δήμων της Κύπρου για εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας συμμετοχής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους των ενδιαφερομένων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε, στα πλαίσια του έργου SUSTAIN, η προγραμματισμένη ημερίδα της 28ης Ιουνίου στη Χίο, με τίτλο «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013, Χρηματοδοτικά εργαλεία, δράσεις και πρακτικές υλοποίησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας», καθώς επίσης και η τριήμερη επίσκεψη ενδεκαμελούς ομάδας εκπροσώπων Δήμων της Κύπρου στη Χίο.

Στόχος της δράσης ήταν, αφενός να παρουσιαστούν καλές πρακτικές και εμπειρίες κυρίως από τους εκπροσώπους των Κυπριακών Δήμων αλλά και από στελέχη του Δήμου Χίου στο κοινό της ημερίδας και αφετέρου οι εκπρόσωποι των Κυπριακών Δήμων να επισκεφθούν με οργανωμένες περιηγήσεις, αντιπροσωπευτικές περιοχές της Χίου όπου υπήρξε επίδραση μέσα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών δράσεων, όπως επίσης και να γνωρίσουν καλύτερα τα τοπικά στοιχεία πολιτισμού και κουλτούρας του Βορείου Αιγαίου.

Σε μια δεύτερη φάση, ο υπεύθυνος του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, επισκέφθηκε τους Δήμους Χίου (29 και 30 Ιουνίου), Ψαρών (1η Ιουλίου) και Οινουσσών (2 Ιουλίου), προκειμένου να εξηγήσει σε λειτουργούς και αιρετούς των Δήμων αυτών, τη λειτουργία ενός γραφείου αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Οι συναντήσεις αποσκοπούσαν επίσης στο να ανοίξουν ένα δίαυλο επικοινωνίας και να δημιουργήσουν στους τρεις Δήμους ένα μηχανισμό λήψης και εκμετάλλευσης των πληροφοριών που αποστέλλονται από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου (αναζητήσεις εταίρων, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων κλπ), έτσι ώστε να μπορούν να επωφελούνται από τις πληροφορίες αυτές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.