Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου  ανακοινώνει ότι σε σύσκεψη όλων των Δημάρχων της Κύπρου που έγινε χθες Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015  στα γραφεία της υπό την προεδρία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού, συζητήθηκαν οι θέσεις των Δήμων στο φλέγον θέμα της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συζήτηση διεξήχθη μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, συναντίληψης και συναίνεσης και οι Δήμαρχοι κατέληξαν με ομόφωνη απόφαση, σε συγκεκριμένες θέσεις, πράγμα που θεωρείται σημαντικό για την παραπέρα εξέλιξη των συζητήσεων που αναμένεται να επαναρχίσουν πολύ σύντομα για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχετικό υπόμνημα θα επιδοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την προγραμματισμένη συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΄Ενωσης Δήμων  την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
18 Φεβρουαρίου, 2015

Θέσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δελτίο Τύπου

΄Εγινε σήμερα συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης Δήμων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στην παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου.

Επισυνάπτεται το υπόμνημα το οποίο υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δίνει το γενικό πλαίσιο της Μεταρρύθμισης, όπως αυτό προκύπτει από ομόφωνη απόφαση των Δημάρχων.

Υπήρξε γενικότερη συναίνεση επί της φιλοσοφίας του πλαισίου όπως τέθηκε και θα υπάρξει συνέχεια.

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων – Αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον αποχωρούντα Πρέσβη της Ελλάδας κ. Βασίλη Παπαϊωάννου

Αποχαιρετιστήρια συνάντηση είχε σήμερα στην Ελληνική Πρεσβεία η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δήμαρχο Αμμοχώστου και Πρόεδρο της ΄Ενωσης Δήμων κ. Αλέξη Γαλανό, με τον αποχωρούντα Πρέσβη της Ελλάδας κ. Βασίλη Παπαϊωάννου.

Ο κ. Γαλανός ευχαρίστησε θερμά τον Πρέσβη για τις εξαίρετες υπηρεσίες του στον προσφυγικό κόσμο της Κύπρου, καθώς και για τη στενή και καρποφόρα συνεργασία που η Επιτροπή είχε μαζί του κατά τη διάρκεια της  θητείας του στην Κύπρο κι ευχήθηκε να δοθεί συνέχεια από το νέο Πρέσβη, με τον οποίο η Επιτροπή θέλει να συνεχίσει τη στενή συνεργασία.

Ο κ. Πρέσβης ευχαρίστησε με τη σειρά του όλα τα Μέλη της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων που τον περιέλαβαν με πολλή αγάπη  και συνεργάστηκαν μαζί του για την προώθηση των κοινών στόχων.

Τέλος ανταλλάγησαν με χαμόγελο δώρα μεταξύ Δαναών!
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2015

Ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από το Κράτος στους Δήμους

Τις τελευταίες μέρες οι Δήμοι παραλαμβάνουν από το Τμήμα Φορολογίας του Κράτους ειδοποιήσεις για επιβολή φορολογίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, η οποία μάλιστα ξεκινά αναδρομικά από το 1980, χρονιά κατά την οποία αρκετοί Δήμοι δεν είχαν ακόμα συσταθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις Δήμων η εν λόγω φορολογία επιβάλλεται για πρώτη φορά και χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με την Ένωση Δήμων, γεγονός που δημιουργεί απορίες για τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, κατά την οποία επιχειρείται η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που θα επηρεάσει τις προσπάθειες για επίτευξη συναίνεσης στο φλέγον αυτό θέμα και το συντονισμό των αρμόδιων φορολογικών αρχών εντός της Κυβέρνησης.

Εξάλλου, η ξαφνική επιβολή της πιο πάνω φορολογίας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε περίοδο που οι Δήμοι μαστίζονται από την οικονομική κρίση, τις συνεχείς περικοπές στις κρατικές χορηγίες και τη μειωμένη απόδοση των δημοτικών φορολογιών.

Το πρόβλημα προέκυψε στην προσπάθεια ενοποίησης των καταλόγων του Τμήματος Κτηματολογίου και του Τμήματος Φορολογίας, κατόπιν οδηγιών της Τρόϊκα, χωρίς καθηκόντως να υπάρξει διαβούλευση με τα κόμματα και την Ένωση Δήμων.

Το Τμήμα Φορολογίας και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν  αγνοήσει τις διατάξεις του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου 24/1980, όπου σύμφωνα με το άρθρο 18 (δ)(vi) οι Δήμοι μπορούν να απαλλαγούν από τη φορολογία αυτή κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Ένωση Δήμων θεωρεί λογικό και ορθό η ακίνητη περιουσία που ανήκει στη Δημοκρατία να απαλλάσσεται του πιο πάνω φόρου όπως και του δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου). Ως εκ τούτου, θεωρεί άδικο και παράλογο η ακίνητη περιουσία που ανήκει στους Δήμους (που είναι μέρος του Κράτους) να φορολογείται από το Κράτος. Γι’ αυτό ζητά επίμονα όπως εφαρμοστούν οι διατάξεις του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου 24/1980 και καλεί τον Υπουργό Οικονομικών να ενεργοποιήσει τη διάταξη του άρθρου 18 (δ)(vi) και να θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πρόταση για απαλλαγή των Δήμων από την επιβολή φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας τους.

Καταλήγοντας, καλεί τον Υπουργό Οικονομικών να διαβουλεύεται περισσότερο με τους Εμπλεκόμενους για την επίτευξη του στόχου που του έχει αναθέσει η Κυβέρνηση και η Πολιτεία, όσον αφορά την οικονομία.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
26 Φεβρουαρίου, 2015