Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ένωσης Δήμων Κύπρου

Σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 έλαβε χώρα στη Λευκωσία Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου για συζήτηση του θέματος της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκριμένα  της τοποθέτησης του Υπουργού Εσωτερικών για την ίδρυση Δευτεροβάθμιου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά από εκτενή ανταλλαγή απόψεων και προσπάθεια για συγκλίσεις,  διαμορφώθηκαν δύο προσχέδια απόφασης που ήταν σχεδόν ταυτόσημα αλλά αντιμετώπιζαν ορισμένα σημεία από μια ελαφρά διαφορετική γωνία.

Η απόφαση που εγκρίθηκε με πλειοψηφία είναι η ακόλουθη:

«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν συμφωνούμε με την πρόταση για μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων στο Δευτεροβάθμιο Όργανο που θα δημιουργηθεί. Πρόταση την οποία θεωρούμε καταστροφική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού καταστρατηγούνται οι Αρχές της αμεσότητας και της εγγύτητας προς τους δημότες και η άμεση λογοδοσία προς αυτούς. Άλλωστε δεν μπορεί να νοηθεί δευτεροβάθμιο όργανο χωρίς πρωτοβάθμιο.

Συμφωνούμε με τη σύσταση και δημιουργία Επαρχιακών Συμβουλίων. Θεωρούμε ωστόσο ότι η προωθούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποβλέπει και επιτυγχάνει πρώτιστα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες με το ελάχιστο κόστος, μέσα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Αρχών της Επικουρικότητας και της Εγγύτητας.

Η εκ μέρους μας προτεινόμενη μορφή μεταρρύθμισης στηρίζεται σε δύο πυλώνες:

 1. Τη δημιουργία Επαρχιακών Συμβουλίων, η σύνθεση των οποίων να προέρχεται από εκπροσώπηση εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων με τις ακόλουθες εξουσίες/αρμοδιότητες:
  Ενιαία Πολεοδομική Αρχή
  Κατασκευή – Διαχείριση αποχετευτικών συστημάτων
  Επαρχιακά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Πολεοδομικά Έργα υπερτοπικής σημασίας, (περιφερειακοί σχεδιασμοί όπως τοπικά σχέδια, περιβαλλοντικοί σχεδιασμοί και μεγάλες περιφερειακές αναπτύξεις).
  Διαχείριση ΧΥΤΥ
  Υγειονομικές Αρχές
  Πολιτική Άμυνα
  Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
 2. Θεσμοθέτηση Συμπλεγμάτων για κοινές υπηρεσίες και έργα τα οποία να λειτουργούν ως Πρωτοβάθμια Όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να διατηρείται η αυτοτέλεια των Δήμων και Κοινοτήτων, η εγγύτητα και η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα εξοικονομήσεις πόρων από τις οικονομίες κλίμακας.

Με βάση τα πιο πάνω διαφαίνεται η βούληση και η αποφασιστικότητα μας να στηρίξουμε τη σκοπούμενη μεταρρύθμιση η οποία θα υπηρετεί το καλό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος του πολίτη.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο με την Ένωση Δήμων προκειμένου να εξευρεθεί  η καλύτερη λύση για το καλό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας μας».
Ένωση Δήμων Κύπρου
Τρίτη 8 Ιουλίου, 2014

Ανακοίνωση – Διακοπή Ρεύματος στο Δήμο Γεροσκήπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η ΑΗΚ διέκοψε σήμερα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Γεροσκήπου, επειδή καθυστέρησε να πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού του για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Δήμος Γεροσκήπου όφειλε στην ΑΗΚ στο τέλος του 2012 το ποσό των 293.000,00 ευρώ και μέσα από ένα συνεπές πρόγραμμα αποπληρωμής, το σημερινό υπόλοιπο είναι 63.000,00 ευρώ. Η παρούσα δόση που θα έπρεπε να καταβάλει ο Δήμος ήταν 50.000,00 ευρώ, αλλά λόγω προβλήματος ρευστότητας, ζήτησε ένα υπόλοιπο 20.000,00 ευρώ να καταβληθεί εντός μιας εβδομάδας.

Η απάντηση της ΑΗΚ ήταν η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Δημαρχείο Γεροσκήπου.

Η Ένωση Δήμων καταδικάζει την ενέργεια αυτή της ΑΗΚ, γιατί ο Δήμος Γεροσκήπου, παρά τα πολλά προβλήματα και κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες, κατάφερε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά και να φέρει το χρωστούμενο υπόλοιπο σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ένας Ημικρατικός Οργανισμός όπως η ΑΗΚ, εκτός από το κριτήριο του κέρδους, πρέπει να έχει και το κριτήριο της δημόσιας ωφέλειας και δεν δικαιολογείται να παίρνει τέτοιου είδους αυθαίρετες αποφάσεις. Πραγματικά διερωτούμαστε αν πρόκειται για απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν λήφθηκε αυθαίρετα από κάποιο τοπικό υπάλληλο.

Η εικόνα που δίνεται είναι πολύ αρνητική όταν ένα μέρος του Κράτους δεν επιδεικνύει στοιχειώδη κατανόηση και ελαστικότητα σε άλλο μέρος του Κράτους, εφαρμόζοντας μια νοοτροπία αυστηρώς οικονομική ή εμπορική σε πολύ δύσκολους καιρούς που οι Δήμοι διεξάγουν τον αγώνα επιβίωσης που όλοι γνωρίζουμε.

Όταν η ΑΗΚ αντιμετώπισε πρόσφατα και η ίδια σοβαρά προβλήματα με την κρίση στο Μαρί, ζήτησε και είχε στήριξη από ολους για να αντεπεξέλθει, και η σημερινή της συμπεριφορά είναι επιεικώς απαράδεκτη, ιδιαίτερα όταν ληφθεί υπόψη η υπεράνθρωπη προσπάθεια των Δήμων της Κύπρου για αποπληρωμή των οφειλών τους.

Καλούμε την Κυβέρνηση και το Δ. Σ. της ΑΗΚ να λαμβάνουν πιο ψύχραιμες αποφάσεις, συνυπολογίζοντας εκτός από τα αυστηρά οικονομικά κριτήρια και το γενικότερο κοινωνικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν σε μια κοινωνία που αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια της.

Στο τέλος της ημέρας, το βασικό κριτήριο είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και δη του φορολογούμενου πολίτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΚ: ΧΡΕΗ ΔΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΗΚ

ΧΡΕΗ ΔΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΗΚ.

Κατόπιν δημοσιευμάτων που είδαν σήμερα (χθες) το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα χρέη των Δήμων και Κοινοτήτων προς την ΑΗΚ, θεωρούμε αναγκαίο να αναφέρουμε ότι το ποσό των περίπου €4.5 εκατομμύρια που αναφέρεται δεν είναι επίκαιρο και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που η ΄Ενωση Δήμων συνέλεξε, το σημερινό υπόλοιπο των Δήμων ανέρχεται σε περίπου €1.5 εκατομμύρια και των Κοινοτήτων λίγο χαμηλότερα.  Οι περισσότεροι Δήμοι βρίσκονται σε πολύ καλό ρυθμό αποπληρωμής των καθυστερημένων τους οφειλών μετά από διακανονισμό με την ΑΗΚ.

Με την ευκαιρία αυτή αναφέρουμε ότι οι Δήμοι νομικά έχουν να παίρνουν από το Κράτος συνολικά γύρω στα €31 εκατομμύρια για τα 4 τελευταία χρόνια από μείωση της Κρατικής Χορηγίας που δικαιούνται με βάση συμφωνία και απόφαση της Βουλής, έναντι απώλειας επαγγελματικού φόρου.

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2014

Απάντηση της Ένωσης Δήμων στις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τη συμφωνία με την Τρόικα για τη δημιουργία Δευτεροβάθμιου Οργάνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

  Απάντηση της Ένωσης Δήμων στις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τη συμφωνία με την Τρόικα για τη δημιουργία

Δευτεροβάθμιου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 Για μια ακόμα φορά ο Υπουργός Εσωτερικών περιφρονεί την Ένωση Δήμων και τους Δήμους. Κατά τη συνήθη πρακτική του διαβουλεύεται, αποφασίζει και ανακοινώνει αποφάσεις για θέματα που άπτονται της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς τη συμμετοχή των Τοπικών Αρχών, αλλά μόνο με υπηρεσιακούς του. Η τακτική αυτή δεν βοηθά στη δημιουργία θετικού κλίματος που θα είναι απαραίτητο όταν θα γίνει ο διάλογος με τις Τοπικές Αρχές που ο Υπουργός υποσχέθηκε να καλέσει.

Για τη συμφωνία που ανακοίνωσε χθες με την Τρόικα σχετικά με τη δημιουργία Δευτεροβάθμιου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Ένωση Δήμων πραγματικά διερωτάται κατά πόσον το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα της Τρόικας και αν έπρεπε να εμπλακεί σ’ αυτό το στάδιο. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την Τρόικα και να της δίνουμε τέτοια δικαιώματα. Μας διακατέχει σοβαρή υποψία ότι η Τρόικα χρησιμοποιείται ως πρόσχημα, εμπλέκοντας την σε θέματα που δεν έχει αρμοδιότητα και αγγίζουν τη δομή της Δημοκρατίας.

Να θυμίσουμε τον κ. Υπουργό ότι υποσχέθηκε να παραδώσει στις Τοπικές Αρχές και τους άλλους φορείς τεχνοοικονομική μελέτη για το οικονομικό όφελος από τη δημιουργία Δευτεροβάθμιου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος Ιουλίου, αλλά εμείς δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί καμιά κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντί αυτού ανακοινώνει αποφάσεις και για μια ακόμα φορά φέρνει τις Τοπικές Αρχές προ τετελεσμένων. Με την ευκαιρία αυτή να αναφέρουμε ότι η οποιαδήποτε μελέτη πρέπει να ασχοληθεί εκτενώς και με τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Επαρχιακών Διοικήσεων, αν μιλούμε για πραγματική αποκέντρωση και όχι συγκέντρωση εξουσιών που θα είναι αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καλούμε για μια ακόμα φορά τον Υπουργό να προχωρήσει σε άμεσο δομημένο και ορθολογιστικό διάλογο με τους ανθρώπους που γνωρίζουν και ζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε διάφορα σενάρια μέσα στα πλαίσια της απόφασης της  Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων που ο Υπουργός έχει χαιρετίσει. Βεβαίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα εισέλθει σε συζήτηση και με τα κόμματα, όταν η τελική απόφαση θα βρίσκεται στα χέρια της Νομοθετικής Εξουσίας.

Ένωση Δήμων Κύπρου
22.07. 14