Εξαγγελία Κυβερνητικής πρότασης για την κατάργηση του δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

Είναι με έκπληξη που πληροφορηθήκαμε χθες τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για την εξαγγελία της Κυβερνητικής πρότασης για την κατάργηση του δημοτικού τέλους και τη μείωση του ποσοστού της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας καθιερώθηκε από πολύ παλιά ως το βασικό έσοδο των Δήμων το οποίο συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση και ανάπτυξη των υποδομών τους.

Η μονόπλευρη απόφαση της Κυβέρνησης, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με την Ένωση Δήμων, για την κατάργηση του εν λόγω τέλους παραβιάζει τις αρχές της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Τοπικών αρχών οι οποίες κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οποίες το Κράτος οφείλει να προστατεύει και να ενισχύει, αφού έχει υπογράψει τη Χάρτα.

Με τα σημερινά δεδομένα, η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι επιτακτική και άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική επιβίωση του σημερινού και μελλοντικού σχήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναμένουμε ότι η Κυβέρνηση και η νέα Βουλή θα επιληφθούν αμέσως του θέματος της Μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψην ότι η προηγούμενη Βουλή, η Κυβέρνηση και η Ένωση Δήμων είχαν σχεδόν συμφωνήσει τα βασικά σημεία και απέμενε να προχωρήσει η διευθέτηση της οικονομικής πτυχής, η οποία συμπεριλάμβανε την είσπραξη της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση τα δεδομένα που ήταν γνωστά πριν τη χθεσινή εξαγγελία της Κυβέρνησης.

Αναμένουμε ότι η Κυβέρνηση μετά την χθεσινή εξαγγελία της, θα πρέπει να προχωρήσει στην εξεύρεση των οικονομικών πόρων που θα υπολείπονται της πρότασης της η οποία υποβλήθηκε τόσον προς την Ένωση Δήμων, όσον και με τον πιο επίσημο τρόπο με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών στη Βουλή.  Επίσης αναμένουμεν ότι η Κυβέρνηση θα προτείνει και θα εντάξει τα αναμενόμενα έσοδα στα νομοσχέδια για τη συμπλήρωση της οικονομικής πτυχής της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ένωση Δήμων Κύπρου
2 Ιουνίου, 2016

Υπερψηφίσθηκαν οι τροπολογίες της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναφορικά με την Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας

Στην 118η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15-16 Ιουνίου, υπερψηφίστηκαν οι κυπριακές τροπολογίες στη Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ που αφορά την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες κατατέθηκαν από την επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κυρία Ελένη Λουκαΐδου, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας και εξέχοντα μέλη της ΕΕτΠ από 3 πολιτικές ομάδες. 

Η κυρία Ελένη Λουκαΐδου, Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, κατέθεσε τρεις τροπολογίες στην γνωμοδότηση για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές με συντριπτική πλειοψηφία. Οι τροπολογίες αυτές, ενέταξαν στο κείμενο της γνωμοδότησης ότι η Επιτροπή των Περιφερειών :  «ελπίζει ότι η Τουρκία θα υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τον εντοπισμό μιας δίκαιης, συνολικής και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό- καλεί την Τουρκία να αρχίσει την απόσυρση των δυνάμεών της από την Κύπρο και να προβεί σε ενέργειες για τη μεταφορά της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 (1984), δεδομένου ότι αυτό θα αποτελούσε μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και μια πραγματική ευκαιρία για την ειρήνη και την οικονομική , την κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη και για τις δύο κοινότητες». 

Επιπλέον, με τις τροπολογίες της κυρίας Λουκαΐδου, στο κείμενο της γνωμοδότησης εντάχθηκε ότι η ΕΕτΠ «ενθαρρύνει, στηρίζει και ζητεί μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, στη βάση των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η ΕΕ· χαιρετίζει τα θετικά βήματα και τη δέσμευση για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης και καλεί την Τουρκία να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς αυτόν το σκοπό·» και ότι η ΕΕτΠ «ζητεί την πλήρη εφαρμογή του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων προς όλα τα κράτη μέλη».

Για την αποδοχή και υπερψήφιση των πιο πάνω τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας η Πρόεδρος και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ έδωσαν πραγματικές μάχες κατά τις συζητήσεις των πολιτικών ομάδων που προηγήθηκαν για να εξασφαλιστεί η αποδοχή και υποστήριξη των τροπολογιών και η υπερψήφιση τους. Συγκεκριμένα, η κυρία Λουκαΐδου, παρουσίασε τις τροπολογίες στην ομάδα του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) οι οποίες, σημειώνεται, είχαν προσυπογραφεί εκτός από τα λοιπά μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, και από 2 πρώην προέδρους της ΕΕτΠ. Στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, έλαβαν το λόγο κατά τη συζήτηση τους η κυρία Λουΐζα Μαυρομμάτη (Αντιδήμαρχος Έγκωμης) και ο κύριος Κυριάκος Χατζηττοφής, (Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου) οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της εφαρμογής των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σεβασμού των θεσμών και αποφάσεων της. Σημειώνεται ότι η ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, παραδοσιακά κρατούσε ουδέτερη στάση ή και αρνητική σε παρόμοιες τροπολογίες επι των ιδίων θεμάτων στο παρελθόν. Με τις παρεμβάσεις των κκ Χατζηττοφή και Μαυρομμάτη, καθώς και με την κατ’ ιδίαν συνάντηση του κου Χαράλαμπου Πίττα (Δήμαρχου Μόρφου) με την Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής ομάδας κυρία Catiuscia Marini (Περιφερειάρχη Ούμπριας, Ιταλία) εξασφαλίσθηκε για πρώτη φορά μια ευνοϊκότερη και υποστηρικτική γραμμή από την Προεδρία της σοσιαλιστικής ομάδας της ΕΕτΠ.

Στη Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Αντιδήμαρχος Λευκωσίας,  τα μέλη κκ. Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων, Λουΐζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος Έγκωμης, Χαράλαμπος Πίττας, Δήμαρχος Μόρφου και Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου.

Στο περιθώριο της  συνόδου  η Κυπριακή Αντιπροσωπεία είχε επίσης συνάντηση με ομάδα λειτουργών της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, για  αλληλοενημέρωση πάνω σε τρέχοντα θέματα και υποστήριξη στην διαδικασία της προώθησης των τροπολογιών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 353 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

Ένωση Δήμων Κύπρου
17 Ιουνίου, 2016.

Κύπριος Πρέσβης του Συμφώνου των Δημάρχων ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ. Κυριάκος Χατζηττοφής

Οι ηγέτες των τοπικών και περιφερειακών αρχών γίνονται οι νέοι πρέσβεις της δράσης της ΕΕ για το κλίμα

Οι ηγέτες των τοπικών και περιφερειακών αρχών από όλη την Ευρώπη επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος και να καταστούν πρεσβευτές του Συμφώνου των Δημάρχων. Πρέσβης για το Σύμφωνο των Δημάρχων και ο κύπριος Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ Κυριάκος Χατζηττοφής
Το Σύμφωνο των Δημάρχων ξεκίνησε το 2008 και εθελοντικά δεσμεύει τις πόλεις και τις περιφέρειες να ανταποκριθούν και να υπερβούν τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ που σήμερα ορίζονται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% από τα επίπεδα του 1990, στην επίτευξη του 20% της ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2020. Έως σήμερα, περισσότερες από 6.700 αρχές — που αντιπροσωπεύουν πάνω από 200 εκατομμύρια άτομα — έχουν υπογράψει. Οι σημερινοί πρέσβεις θα δουν τα μέλη της ΕτΠ – τη συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ – να ενθαρρύνουν περισσότερες πόλεις και περιφέρειες να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Markku Markkula, δήλωσε ότι «στις συνομιλίες του Παρισιού το προηγούμενο έτος για την κλιματική αλλαγή αναγνωρίστηκε ρητά ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να συνεργάζονται στενά όσον αφορά τη δράση για την αλλαγή του κλίματος. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι περισσότερα από 30 μέλη της ΕτΠ από 21 χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να καταστούν πρέσβεις στο Σύμφωνο των Δημάρχων και να διαδώσουν το μήνυμα στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών. Καλούμε κάθε πόλη και περιφέρεια να αναλάβουν την κάλυψη και να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο».

Ο επίτροπος Arias Cañete δήλωσε: «Επικροτώ τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και την υποστήριξή της στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι καθοριστικής σημασίας φορείς όταν πρόκειται για την επίτευξη επί τόπου κλιματικών και ενεργειακών λύσεων και οι οποίες να οδηγούν σε μια καθαρότερη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ΕΕ. Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποδεικνύει το τεράστιο δυναμικό που υπάρχει όσον αφορά τη συνεργασία και την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια, ιδίως δε τη δέσμευση του Παρισιού. Τούτο όμως είναι μόνο η αρχή του ταξιδιού μας. Χρειαζόμαστε δίπλα μας όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις. Χρειαζόμαστε την αλληλοϋποστήριξη και τον διπλασιασμό των προσπαθειών μας προκειμένου να καταστήσουμε πραγματικότητα την καθαρή ενεργειακή μετάβαση.»

Η νέα ομάδα των πρέσβεων της ΕτΠ στο Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελείται από αιρετούς τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες των οποίων οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν ήδη υπογράψει το Σύμφωνο. Θα γίνουν οι απεσταλμένοι για το κλίμα, μιλώντας σε διεθνείς εκδηλώσεις και ενθαρρύνοντας τους δήμους, τις πόλεις και τις περιφέρειες να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο. Τα μέρη που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο έχουν την τεχνική υποστήριξη της ΕΕ και πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα.

Ο κύριος Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου και μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών δήλωσε:

«Συμμετέχω στο Σύμφωνο των Δημάρχων τα τελευταία 7 χρόνια και θεωρώ τον τίτλο του πρέσβη του Συμφώνου των Δημάρχων εξαιρετικά τιμητικό. Πιστεύω ότι η συμβολή μας μέσα από την πρωτοβουλία αυτή στην προώθηση των αειφόρων δράσεων για την ενέργεια και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη υπήρξε σημαντική. 

Η μετονομασία του έρχεται να δώσει περισσότερο κύρος και να ενεργοποιήσει και άλλους δήμους στο χώρο των περιφερειακών και Τοπικών Αρχών, συμβάλλοντας έτσι στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Θεωρώ ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην εκπόνηση πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη λήψη μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ως δήμος κάναμε συγκεκριμένες προσπάθειες :

-για το θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών ομάδων πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα.

– για τον εκσυγχρονισμό του οδικού και δημόσιου φωτισμού (ταμεία Еееf -ELENA)

-για την ενθάρρυνση της εφαρμογής του μέτρου Net-metering σε κατοικίες για αυτό-παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και συμψηφισμού του  στην κατανάλωση από ενδιαφερόμενους πολίτες (εφαρμογή ΑΠΕ: Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

Ζητούμενο είναι η άμεση υιοθέτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για μεγάλα και μικρά έργα.»

Από τα 350 μέλη της ΕτΠ, τα 185 είναι εκπρόσωποι περιφερειών και πόλεων που έχουν ήδη προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕ ένα Σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (SECAP) που να καλύπτει δράσεις μετριασμού και προσαρμογής και να δείχνει τη συμβολή τους στη μείωση των εκπομπών CO2. Το SECAP βασίζεται σε έναν βασικό κατάλογο καταγραφής εκπομπών και σε μια αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας ως προς το κλίμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει επίσης της θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παγκοσμιοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων με την αξιοποίηση των εγκαρσίων δικτύων της Μεσογείου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ARLEM και CORLEAP. Κατά τη διάρκεια της επικείμενης COP 22 στο Μαρακές, η ΕτΠ σχεδιάζει να διοργανώσει μια διάσκεψη πόλεων προκειμένου να συζητήσει την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, να ενισχύσει την έκκληση για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε θέματα κλίματος και να παροτρύνει τους δημάρχους στο Μαρόκο και σε άλλες χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από τη σύνοδο.

Ένωση Δήμων Κύπρου
17 Ιουνίου, 2016.