Έργο SUSTAIN: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στις Βρυξέλλες

Όπως σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο τεύχος μας, από τις 4 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου SUSTAIN στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν 25 συνολικά άτομα από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μετά το τέλος της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματο-λόγια, προκειμένου να μπορέσει να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους για την εκπαιδευτική επίσκεψη. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν σε σχέση με δέκα κριτήρια που αφορούσαν τις προσδοκίες τους πριν την επίσκεψη, τη διάρθρωση του προγράμματος της επίσκεψης και το κατά πόσο αυτή εξυπηρετούσε τους σκοπούς του έργου SUSTAIN, καθώς και τις γνώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την επίσκεψη.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμειναν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με 8 από τα 10 παραπάνω κριτήρια. Πολλοί ωστόσο δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει πριν από τη συμμετοχή τους, το σκοπό της επίσκεψης (γεγονός που εξηγείται από το γεγονός ότι για πολλούς από τους συμμετέχοντες ήταν η πρώτη επίσκεψη αυτού του είδους στις Βρυξέλλες) και ότι θα προτιμούσαν να υπάρχουν περισσότερες «πρακτικές» και λιγότερες θεωρητικές ή γενικές παρουσιάσεις οργανισμών από τους διάφορους ομιλητές.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN

Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη Για Τους Πολίτες», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ), με στόχο την ανάπτυξη αδελφοποιήσεων των Δήμων-μελών των δύο Ενώσεων με Δήμους από άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου και η ΤΕΔΚ Χίου ξεκίνησαν τη συνεργασία τους πριν από μερικά χρόνια χάρη σε μια αδελφοποίηση των Δήμων Κερύνειας και Χίου. Το 2009 η συνεργασία τους επισημοποιήθηκε με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας. Το 2010, οι δύο Ενώσεις συνεργάστηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DECISIVE, έργο που στόχευε στην εκπαίδευση εθελοντών και των λειτουργών των Δήμων για θέματα Αδελφοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο Ενώσεων στα πλαίσια του έργου DECISIVE, έγινε προφανές ότι: η ΤΕΔΚ Χίου έχει μια αξιόλογη τεχνογνωσία στην εκτέλεση έργων της ΕΕ και την υποστήριξη των μελών της στη διαχείριση των δικών τους έργων, αλλά στερείται πρόσβασης σε πληροφορίες και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας.

Από την άλλη, η Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, που είναι σε θέση να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες και Δήμους-εταίρους σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έχει μηχανισμό για να στηρίξει τα μέλη της κατά την υποβολή των προτάσεων και την εκτέλεση των έργων.

Το έργο SUSTAIN στοχεύει να συνδυάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο εταίρων, δημιουργώντας έτσι επωφελείς συνέργειες για τα μέλη τους.

Το έργο θα επιδιώξει επίσης να συγκεντρώσει σε έναν ολοκληρωμένο οδηγό όλο το υλικό ενημέρωσης (οδηγοί, ιστοσελίδες, βιβλιογραφία, βέλτιστες πρακτικές…) για τις Αδελφοποιήσεις, προκειμένου να δοθούν πρακτικές απαντήσεις στους τοπικούς παράγοντες και πολίτες που επιδιώκουν να εργαστούν στον τομέα των Αδελφοποιήσεων.

Τέλος, το έργο θα δώσει στους ενδιαφερόμενους για Αδελφοποιήσεις από τους δύο εταίρους, τη δυνατότητα, όχι μόνο να μάθουν από τις εμπειρίες των εταίρων τους, αλλά να εργαστούν και στο περιβάλλον τους, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες που ακολουθούν.

Μια κοινή επίσκεψη μελέτης στις Βρυξέλλες θα τους δώσει επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και να κατανοήσουν τη λογική των Αδελφοποιήσεων και των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DECISIVE

Το Ευρωπαϊκό έργο Sustain μετράει ήδη 3 μήνες ζωής. Η ιδέα για την υλοποίηση του έργου βασίστηκε σε μια σειρά από διαπιστώσεις: Τόσο η Ένωση Δήμων Κύπρου, όσο και η και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ) αντιπροσωπεύουν γεωγραφικές περιοχές με τα ίδια χαρακτηριστικά: νησιωτικές περιοχές, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μικρό πληθυσμό, μικρό αριθμό Δήμων και την ίδια γλώσσα.

Όσον αφορά την ενασχόλησή τους με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι Δήμοι-μέλη και των δύο Ενώσεων αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, με την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού να είναι το βασικότερο από αυτά. Από την άλλη, οι δύο Ενώσεις παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα που αλληλοσυμπληρώνονται εξαιρετικά καλά: η ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ έχει μακρά εμπειρία υποστήριξης των μελών της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, ενώ η Ένωση Δήμων Κύπρου μέσω του Γραφείου Βρυξελλών, έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και έχει δημιουργήσει δίκτυα εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Η συμμετοχή των δύο αυτών εταίρων κατά το έτος 2010 στο έργο DECISIVE, που είχε ως σκοπό την εκπαίδευση εθελοντών και δημοτικού προσωπικού για τη δημιουργία και διαχείριση αδελφοποιήσεων, απέδειξε ότι η συμμετοχή των εθελοντών / πολιτών στη διαδικασία είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν δεν βασίζεται σε ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό των Δήμων, το οποίο θα είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους εθελοντές και να δημιουργήσει τους απαραίτητους δεσμούς με τις Τοπικές Αρχές.

Ήδη, χάρη στο έργο DECISIVE, κάθε Δήμος της Κύπρου έχει τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού του, ικανό να ασχοληθεί με αδελφοποιήσεις. Τα άτομα αυτά θα κληθούν να συνεργαστούν με Έλληνες ομολόγους τους από την ΤΕΔΚ Χίου και να μάθουν από τις εμπειρίες τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τρεις συνεδρίες κατάρτισης (μία στη Χίο, μία στην Κύπρο και μία στις Βρυξέλλες), με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ως γνωστόν, η ΤΕΔΚ Ν. Χίου υπέβαλε τον Ιούνιο του 2010 σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου την πρόταση για το ευρωπαϊκό έργο SUSTAIN, η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης τον Αύγουστο του 2010.

Λίγες εβδομάδες μετά την υποβολή της πρότασης, δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα ο νόμος εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης της Αυτοδιοίκησης με την ονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που ενώ το αρχικό σχέδιο δεν επηρέαζε τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), εν τέλει προέβλεψε για την περιφέρεια βορείου Αιγαίου, τη συνένωση των ΤΕΔΚ Ν. Χίου, Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου σε μια ενιαία Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου.

Ο νέος εκλογικός νόμος, όριζε ότι τα υφιστάμενα δημοτικά συμβούλια και κατ’ επέκταση και το ΔΣ της ΤΕΔΚ Ν. Χίου, ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές (7η Νοεμβρίου 2010) και μέχρι το τέλος της θητείας τους, δεν προβλεπόταν να συνεδριάζουν παρά μόνο για υπερεπείγοντα θέματα, διάταξη που επιβλήθηκε για λόγους διαφάνειας. Η ΤΕΔΚ Ν. Χίου θα συνενωθεί με τις Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος, μεταξύ Απριλίου 2011 και Ιουλίου 2011, πράγμα που σημαίνει, ότι μέχρι τότε θα υφίσταται το σημερινό ΔΣ της, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη πλην πολύ σημαντικών θεμάτων.

Όπως γίνεται κατανοητό, λόγω της ιδιάζουσας αυτής κατάστασης, ελλόχευε ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίηση του SUSTAIN, ενός έργου ήδη εγκεκριμένου, του οποίου η απρόσκοπτη πρόοδος ήταν εξαιρετικά σημαντική τόσο για το Βόρειο Αιγαίο, όσο και την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποίο έχει πολλά να (συνέχεια από τη σελίδα 1) προσφέρει τόσο στο διοικητικό όσο και στο εθελοντικό προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Για το λόγο αυτό, η ΤΕΔΚ Χίου ζήτησε εγκαίρως από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της ΕΕ (EACEA) να εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής του επικεφαλής εταίρου πριν υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του EACEA και της ΤΕΔΚ Ν. Χίου, προτείνοντας έπειτα από εσωτερική διαβούλευση που έγινε μεταξύ των εταίρων του έργου (ΤΕΔΚ Ν. Χίου και Ένωση Δήμων Κύπρου), να υπογραφεί η σύμβαση με επικεφαλής εταίρο την Ένωση Δήμων Κύπρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Ο Εκτελεστικός οργανισμός, αφού εξέτασε όλα τα δεδομένα, δέχθηκε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή αυτή. Έτσι πλέον επικεφαλής εταίρος στο έργο έγινε η Ένωση Δήμων Κύπρου, χωρίς ωστόσο αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο έργο και χωρίς φυσικά να επηρεάζεται η υλοποίησή του.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 19 Μαΐου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, με σκοπό να έχει ο κ. Κάμπουρας επαφές με εκπροσώπους όσο το δυνατόν περισσότερων Δήμων γίνεται, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί σε κάθε έναν από αυτούς σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», και όπου είναι εφικτό και υπάρχει η ανάγκη, να δημιουργηθεί μια στενότερη σχέση με Δήμους, οι οποίοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν να υποβάλουν στο άμεσο μέλλον προτάσεις για χρηματοδότηση.

Η επίσκεψη, συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες», όπως και όλο το έργο SUSTAIN, το οποίο έχει σαν στόχο, τη συνεργασία των Ενώσεων Δήμων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου με σκοπό τη στήριξη των Δήμων της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου στη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και κυρίως μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Για το σκοπό αυτό και για πρακτικούς λόγους, οργανώθηκαν πέντε συναντήσεις παγκύπρια (μια σε κάθε επαρχία και μία με τους κατεχόμενους Δήμους ξεχωριστά), στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι και Δημοτικοί Γραμματείς Δήμων από κάθε επαρχία ξεχωριστά.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι Δήμοι (εκτός από τρεις), με έναν έως και τέσσερις εκπροσώπους ο καθένας, μεταφέροντας έτσι προς την Ένωση Δήμων σε ικανοποιητικό επίπεδο την υφιστάμενη κατάσταση στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Σε κάθε μία από τις συναντήσεις έγινε συνοπτική παρουσίαση του έργου SUSTAIN από τη Λειτουργό της Ένωσης Δήμων κα Κάλια Μαρτίδη, με σκοπό την κατατόπιση των συμμετεχόντων σχετικά με την όλη προσπάθεια της Ένωσης Δήμων και ο κ. Κάμπουρας συνέχιζε εστιάζοντας στο περιεχόμενο της πρώτης αυτής συνάντησης.

Ακολούθως, καλούνταν οι παρευρισκόμενοι να αναφερθούν στη μέχρι τώρα εμπειρία του Δήμου τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συμμετοχής σε αυτά.

Σε κάθε μία από τις συναντήσεις, τονίστηκε ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια αυτή με το εν λόγω έργο, το οποίο θα λήξει στο τέλος του τρέχοντος έτους, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει τις βάσεις στους Δήμους και να τους βοηθήσει, τόσο θεωρητικά όσο και στην πράξη, να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και εφόδια, ούτως ώστε να είναι ικανοί στο μέλλον να συμμετέχουν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχοντας πάντα στο πλευρό τους, στο βαθμό που χρειάζεται, την Ένωση Δήμων και τους συνεργάτες της.

Παρά τις όλες δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σύμφωνα με τους συμμετέχοντες (εκπρόσωποι 30 από τους 33 Δήμους), παρατηρήθηκε έντονα το ζωηρό ενδιαφέρον τόσο των ιδίων όσο και των Δήμων τους για συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ενόψει των πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο κατά τις επόμενες φάσεις της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, να καταβληθεί προσπάθεια καθοδήγησης των Δήμων τόσο της Κύπρου όσο και του Βορείου Αιγαίου, για εφαρμογή μιας σωστής διαδικασίας συμμετοχής και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους των ενδιαφερομένων.

30 χρόνια Ένωση Δήμων Κύπρου: Δημοσιογραφική διάσκεψη

Στα πλαίσια των εορτασμών των 30 ετών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου, στη Δημοσιογραφική Εστία, δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στην πορεία της Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, στους σημαντικούς σταθμούς αυτής της πορείας, καθώς και στους μελλοντικούς της στόχους.

«Η Ένωση Δήμων είναι στις επάλξεις και θα παραμείνει, γιατί οφείλει να παρέχει συνεχή στήριξη και αναβάθμιση προς τους Δήμους και τις Τοπικές Αρχές. Η πορεία της Ένωσης Δήμων θα συνεχιστεί με προσήλωση στο στόχο της βελτίωσης των οικονομικών των Δήμων», είπε ο κ. Χρίστου, σημειώνοντας σειρά άλλων τομέων τους οποίους η Ένωση θεωρεί σημαντικότατους για την πετυχημένη πορεία της: Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων, τόσο για τη δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη, στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος των στερεών αποβλήτων, των χωματερών και άλλων υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Επίσης, η Ένωση Δήμων δρομολογεί την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τη συνέχιση στήριξης των Αντιπροσωπειών της Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, καθώς και σε άλλα διεθνή σώματα. Όσον αφορά στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι η Ένωση Δήμων έχει αξιολογήσει ως θέμα ύψιστης ανάγκης την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου, αυτό που είναι γνωστό ως e-government. «Το έργο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και κατ’ επέκταση θα αυξήσει την αποδοτικότητά τους, θα αναβαθμίσει κατακόρυφα την επικοινωνία των Δήμων με τους δημότες τους και θα δημιουργήσει σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων μέσα από διαδικασίες και συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το έργο βρίσκεται στα πρώτα στάδια της πραγματοποίησής του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πορεία της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρός της είπε ότι αριθμεί 33 μέλη τα οποία αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα το σύνολο των Δήμων της Κύπρου, από τους οποίους οι 9 είναι κατεχόμενοι. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο αριθμός των Δήμων, με τη δημοσίευση διατάγματος του Υπουργoύ Εσωτερικών, έχει αυξηθεί από τις 21 Οκτωβρίου 2011 σε 39 και αναμένεται ότι όλοι σύντομα θα είναι μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

«Οι προσπάθειες των Δήμων για την ίδρυση της Ένωσης άρχισαν στις αρχές του 1980 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Λευκωσίας κ. Λέλλου Δημητριάδη. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1980 στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας. Σ’ αυτήν παρέστησαν εκπρόσωποι και των 15 τότε αστικών και αγροτικών Δήμων της Κύπρου, καθώς και 2 Μέλη των Συμβουλίων Βελτιώσεως Αγίου Δομετίου και Αραδίππου», ανέφερε ο κ. Χρίστου.

Εν συνεχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά μερικούς σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της Ένωσης Δήμων, όπως η ετοιμασία του προσχεδίου για τον περί Δήμων Νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της πρόνοιας για Δημοτικές Εκλογές, τα Σύμφωνα Συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών, με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, με την Ένωση Δήμων Μάλτας και την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Χίου, (τη σημερινή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου).

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση κοινής πολιτικής και πρακτικής μεταξύ όλων των Δήμων σχετικά με τις άδειες οικοδομής και άλλες άδειες, η οποία πέτυχε την απαραίτητη ομοιομορφία και συνέβαλε στη γρηγορότερη έκδοση αδειών, την αποφυγή λαθών και γενικά την τήρηση της τάξης στο θέμα των αδειών. Επίσης, είπε ότι η προκήρυξη αρχών και στρατηγικής για το περιβάλλον και οι διεργασίες για την ορθή διαχείριση των σκυβάλων, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανακύκλωση υλικών, έχουν δημιουργήσει ικανοποιητική βάση για ολοκλήρωση ενός σωστού χειρισμού σχετικών θεμάτων.

Ο κ. Χρίστου έκανε επίσης αναφορά στο Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005, και το οποίο σε καθημερινή βάση παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φροντίζει να εξασφαλίζει στους Δήμους αξιόπιστη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και σε ό,τι αφορά το εθνικό Θέμα.

«Τα τελευταία χρόνια, το Γραφείο Βρυξελλών έχει αναλάβει και έχει διοργανώσει σε συνεργασία με τη Γραμματεία μας, μια σειρά από μεγάλες διεθνείς συνεδρίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και τις Βρυξέλλες, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξασφαλίσει για την Ένωση Δήμων, ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 300.000 ευρώ, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ένωσης και των Δήμων μας, αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής της Ένωσης Δήμων», πρόσθεσε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: 2η ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, η οποία είχε λάβει χώρα από τις 9 έως τις 19 Μαΐου 2011 και κατά την οποία ο κ. Κάμπουρας είχε επαφές με εκπροσώπους των Κυπριακών Δήμων, προκειμένου να μπορέσει να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε έναν από αυτούς, σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Εφαρμόζοντας την αποτελεσματική -όπως αποδείχθηκε- μεθοδολογία της πρώτης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, επιλέχθηκε και αυτή τη φορά να οργανωθούν τρεις συναντήσεις παγκύπρια, στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Δημοτικοί Γραμματείς και λειτουργοί των Δήμων. Έτσι, στις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο Δήμο Λεμεσού, στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Στις 24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Στροβόλου η συνάντηση των Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας, στην οποία συμμετείχαν και οι Κατεχόμενοι Δήμοι, ενώ στις 25 Νοεμβρίου συναντήθηκαν στο Δήμο Λάρνακας οι Δήμοι των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Στις συναντήσεις, o κ. Κάμπουρας παρουσίασε τα κύρια σημεία της «Έκθεσης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης των Δήμων της Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

Σ’ αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά, τόσο τα προβλήματα που διαπίστωσε ο εμπειρογνώμονας κατά την πρώτη του επίσκεψη, όσο και οι εισηγήσεις και προτάσεις του προς τους Δήμους για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και τη βελτίωση των επιδόσεων των Δήμων κατά την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στην παρουσίασή του ο κ. Κάμπουρας τόνισε ότι οι Δήμοι της Κύπρου μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: α) μεγάλοι και ενεργοί Δήμοι, β) μικροί Δήμοι με περιορισμένη εμπειρία και γ) κατεχόμενοι Δήμοι. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι Δήμοι παρουσιάζουν –σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- τα ίδια προβλήματα:

 • Το σύνολο των Δήμων λαμβάνουν το πληροφοριακό υλικό που τους αποστέλλεται από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, όμως αυτό δεν διαχέεται επαρκώς στο εσωτερικό των Δήμων (ανά τμήμα ή ανά αρμόδιο).
 • Το σύνολο των Δήμων μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιώξει και δεν έχει αναπτύξει συνέργειες και ευρύτερες συνεργασίες ή συντονισμένες προσπάθειες, ούτε με άλλους Δήμους της Κύπρου, ούτε με την Ένωση Δήμων.
 • Συνήθως δεν υπάρχει ξεκάθαρο όραμα των Δήμων (σε επίπεδο πολιτικό/ Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικά με την προσέγγισή τους στα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υπάρχει από μικρό έως και σε μεγάλο βαθμό υποστελέχωση και υποαπασχό-ληση στελεχών με καθορισμένες αρμοδιότητες στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που όμως τα τελευταία χρόνια σημειώνει μείωση.
 • Πολύ συχνά ο αυξημένος φόρτος εργασίας πιέζει προς τα κάτω την προτεραιότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς οι εργασίες ρουτίνας έρχονται σε πρώτη μοίρα, αφήνοντας πίσω στην agenda εξίσου σημαντικά αλλά πιο γενικά και μακροπρόθεσμα ζητήματα, που θα μπορούσαν να βρουν λύση μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας σε μεγάλο μέρος των δυνητικά εμπλεκομένων λειτουργών σε πολλά τμήματα.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση των υψηλόβαθμων στελεχών π.χ. Διευθυντών Τμημάτων, αλλά και των αιρετών σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη χρησιμότητά τους.
 • Υπάρχει δισταγμός για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ειδικά αν υπάρχει προηγούμενη κακή εμπειρία.
 • Υπάρχει δυσκολία σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις προσκλήσεις χρηματοδότησης.
 • Συνήθως υπάρχουν στενά χρονικά περιθώρια για λήψη απόφασης συμμετοχής σε αυτά, καθώς δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος προγραμματισμός που να εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών, ενώ παράλληλα το διάγραμμα ροής εργασιών που απαιτείται για τη συμμετοχή σε έργο τρίτων ή την υποβολή εξ αρχής νέου έργου, πολλές φορές είναι δαιδαλώδες ή κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να εκπέσει λόγω πολλών και διαφορετικών ενδιάμεσων εμπλεκομένων π.χ. πολλά εμπλεκόμενα τμήματα, έγκριση από ΔΣ κ.λπ.
 • Υπάρχει έλλειψη επαρκούς γνώσης όσον αφορά τις ανάγκες κάθε Δήμου και το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό (πχ σε επίπεδο πενταετίας).
 • Υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση που αφορούν τη συνεργασία με άλλους εταίρους, την αποτελεσματική επίβλεψη εκπόνησης υπηρεσιών και εν γένει εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση, την έγκαιρη και ικανοποιητική απορρόφηση πόρων αλλά και τη σωστή αντιμετώπιση των μετέπειτα διοικητικών και διαχειριστικών ελέγχων.
 • Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εσωτερικά εμπλεκομένων υπηρεσιών των Δήμων ή με τα δημοτικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Τα αποτελέσματα των έργων πολλές φορές δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό και δεν αξιοποιούνται επαρκώς από τις υπηρεσίες των Δήμων, ενώ συχνά παραμένουν στα συρτάρια των υπηρεσιών που τα εκτέλεσαν, χωρίς να προσθέτουν περεταίρω αξία στη λειτουργία του φορέα. Επίσης δεν έχει δοθεί βάρος στην εμπλοκή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοχή και αξιοποίησή τους.
 • Ελλείψεις, τέλος, παρουσιάζονται στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην αυτοματοποίηση των εργασιών και στην εξεύρεση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας κατά περίπτωση, εξαιτίας κυρίως της μικρής εμπειρίας που υπάρχει σ’ αυτόν τον τομέα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο SUSTAIN, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και είχε ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ), για την ανάπτυξη αδελφοποιήσεων των Δήμων-μελών των δύο Ενώσεων με Δήμους από άλλες χώρες της ΕΕ.

Επί 12 μήνες, η Ένωση Δήμων Κύπρου και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου, μελέτησαν κατά πόσο μπορούν να προωθήσουν τη συμμετοχή των μελών τους σε δράσεις αδελφοποιήσεων, αναλύοντας την παρούσα κατάσταση στους Δήμους τους, ανταλλάσσοντας καλές και κακές πρακτικές και δημιουργώντας χρήσιμα εργαλεία για τους Δήμους τους.

Από τη συνεργασία των δύο Ενώσεων στα πλαίσια ενός άλλου ευρωπαϊκού έργου, το οποίο είχε εκτελεστεί το 2010 (έργο DECISIVE για την εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για θέματα αδελφοποιήσεων), είχαν γίνει προφανή τα παρακάτω:

• Η ΤΕΔΚ Χίου έχει μια αξιόλογη τεχνογνωσία στην εκτέλεση έργων της ΕΕ και την υποστήριξη των μελών της στη διαχείριση των δικών τους έργων, αλλά στερούνταν πρόσβασης σε πληροφορίες και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας.
• Από την άλλη, η Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, που είναι σε θέση να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες και Δήμους-εταίρους σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν είχε κάποιο μηχανισμό και τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξει τα μέλη της κατά την υποβολή των προτάσεων και την εκτέλεση των έργων.

Το έργο SUSTAIN συνδύασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο Ενώσεων, δημιουργώντας έτσι επωφελείς συνέργειες για τα μέλη τους: οι Δήμοι της Κύπρου επωφελήθηκαν από την ανάλυση των διαδικασιών τους και τη γνωριμία τους με μια πιο οργανωμένη διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποίησης και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ οι Δήμοι του Βορείου Αιγαίου έχουν πλέον πρόσβαση στην πληροφόρηση από τις Βρυξέλλες, καθώς και τη δυνατότητα εξεύρεσης ευρωπαίων εταίρων για τις δράσεις τους. Μια κοινή επίσκεψη μελέτης στις Βρυξέλλες έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των Αδελφοποιήσεων και των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό.

Στα πλαίσια του SUSTAIN δημιουργήθηκε επίσης ένα πακέτο εργαλείων, το οποίο υποστηριζόμενο από τις δύο Ενώσεις-εταίρους του έργου αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τους Δήμους της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου στη διαδικασία συμμετοχής και υλοποίησης δράσεων αδελφοποίησης και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το πακέτο εργαλείων περιλαμβάνει:

 • Εσωτερικό δίκτυο (intranet). Το intranet είναι ένα εσωτερικό τμήμα της ιστοσελίδας της Ένωσης Δήμων, στο οποίο έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες από τους Δήμους. Στο εσωτερικό αυτό δίκτυο αναρτώνται αναζητήσεις εταίρων, εκτελεσμένα έργα που θεωρούνται καλές πρακτικές, οδηγοί και λοιπά χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία.
 • Ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών και επιτυχημένης εφαρμογής και αξιοποίησης του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (Πρακτικός Οδηγός Αδελφοποιήσεων). Ο εν λόγω Οδηγός αναμένεται να αποτελέσει μόνιμο σημείο αναφοράς τόσο για τους συμμετέχοντες Δήμους και υπαλλήλους των Δήμων στην Ελλάδα και την Κύπρο που συμμετείχαν στο έργο, όσο και για όλους όσους θα θελήσουν στο μέλλον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».
 • Διαδημοτικό δίκτυο στελεχών (και όχι μόνο) ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το δίκτυο αυτό λειτουργούσε παλαιότερα στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων Κύπρου και ανασυστάθηκε στα πλαίσια του έργου
  SUSTAIN. Στόχος του είναι η αλληλοϋποστήριξη των μελών του και η διαρκής καταγραφή των στόχων, των προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών που δημιουργούνται. Το δίκτυο στηρίζεται και από το intranet και αναμένεται σταδιακά να εντοπίσει και να αξιοποιήσει συνέργειες και πιθανές συνεργασίες.
 • Σύνταξη από τους Δήμους (με παροχή βοήθειας, οδηγών εκτέλεσης και έτοιμων παραδειγμάτων) μίνι επιχειρησιακών σχεδίων πενταετίας για τον προγραμματισμό τους και τους στόχους τους όσον αφορά τις αδελφοποιήσεις και άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τα οφέλη από το έργο SUSTAIN ήταν πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους:

Ένωση Δήμων Κύπρου: Αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των Δήμων και τις γνώσεις που της είχε προσφέρει κατά το 2010 το έργο DECISIVE, η Ένωση Δήμων Κύπρου απέκτησε μέσω του έργου SUSTAIN μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, τα οποία παρουσιάσαμε παραπάνω, και μέσω των οποίων έχει πλέον τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι χάρις στις συναντήσεις του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου με τους Δήμους της Κύπρου και τη σχετική έκθεση που συντάχθηκε ως αποτέλεσμα αυτών, η Ένωση Δήμων είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούν τα μέλη της προκειμένου να συμμετέχουν στις ωσάνω δράσεις. Μπορεί έτσι να γνωρίζει επακριβώς σε ποιους Δήμους, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας συμμετοχής τους σε δράσεις αδελφοποίησης και με ποιο ακριβώς τρόπο μπορεί να τους παρέχει βοήθεια και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να ενισχύσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις προσπάθειές τους.

ΤΕΔΚ Χίου: Όπως και η Ένωση Δήμων, έτσι και η ΤΕΔΚ Χίου απέκτησε μέσω του έργου SUSTAIN μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, μέσω των οποίων έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εκτός αυτού όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι απέκτησε χωρίς επιπλέον κόστος, ουσιαστική πρόσβαση σε ένα γραφείο αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσής της για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις, καθώς και τις δυνατότητες ενεργού παρουσίας της στις Βρυξέλλες, εξεύρεσης εταίρων, άμεσης επικοινωνίας με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα κλπ. Η ΤΕΔΚ Χίου είχε επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τα Μέτρα Υποστήριξης και γενικότερα το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και να αναπτύξει μια πιο άμεση σχέση με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και άλλα ευρωπαϊκά όργανα όπως η Επιτροπή των Περιφερειών και η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής.

Δήμοι: Οι Δήμοι-μέλη των δύο Ενώσεων-εταίρων του έργου SUSTAIN επωφελήθηκαν με άμεσο τρόπο από όλα τα παραπάνω, καθώς έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσης χρήσης όλων των εργαλείων του έργου, τα οποία τους επιλύουν πολλά πρακτικά προβλήματα. Έχουν επίσης πλέον πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια από τις Ενώσεις τους, άμεση πρόσβαση στις Βρυξέλλες, καθώς και μια προτεινόμενη διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την οποία μπορούν να ακολουθούν. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα άλλους Δήμους και να διδαχθούν από τα λάθη τους αλλά και τις καλές τους πρακτικές. Πολλοί από αυτούς είχαν τέλος τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο SUSTAIN άγγιξε δεκάδες Δήμους σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε σε εκατοντάδες λειτουργούς, πολίτες και αιρετούς τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή δράση.

Ειδικά στο σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας», που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου στη Λευκωσία, δεκάδες εκπρόσωποι των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών των 27 κρατών μελών της ΕΕ είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλές πρακτικές έργων που έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Δήμων της Κύπρου και της Ελλάδας που συμμετείχαν στο σεμινάριο είχαν τόσο τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκπροσώπους από άλλους Δήμους της Ευρώπης, όσο και να γνωρίσουν την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και τις δράσεις των δύο αυτών, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας.

Το έργο SUSTAIN αποτέλεσε έτσι το μέσον για να γνωρίσουν πολλοί πολίτες, αιρετοί, λειτουργοί αλλά και νέοι πιθανοί εταίροι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και ειδικότερα το μέτρο 2.2 του προγράμματος, καθώς, ως γνωστόν, το έργο SUSTAIN χρηματοδοτήθηκε από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος.

Το μέτρο αυτό αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.