Συνάντηση Προέδρου Ένωσης Δήμων Κύπρου με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Χθες, Τρίτη, 29 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Ανδρέας Βύρας, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Γιάννης Καραγιάννης.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο Προέδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που άπτονται της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και να αναφερθούν σε κοινούς στόχους και προκλήσεις για την τοπική δημοκρατία στις δύο χώρες. Η συζήτηση ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας και της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών που έχουν αναπτύξει οι Ελληνικές και οι Κυπριακές Τοπικές Αρχές.

Πέραν του εθιμοτυπικού της χαρακτήρα, η συνάντηση αποτέλεσε την αφετηρία για εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο Ενώσεις. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η συνδιοργάνωση του Διεθνούς Γεγονότος Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το οποίο θα προβάλει, μεταξύ άλλων, Ελληνικές και Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities). Το θέμα θα τύχει χειρισμού από κοινή ομάδα εργασίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Κ.Ε.Δ.Ε., οι οποία θα συσταθεί στο άμεσα προσεχές διάστημα.

Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Παπαστεργίου δώρισε στον κ. Βύρα ένα συλλεκτικό νόμισμα για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και ένα δερματόδετο τόμο του πρώτου κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
30 Ιουνίου 2020

 

Προκήρυξη για τη θέση Γραμματέα Ένωσης Δήμων Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ: (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α14+2 : 57077, 59535, 61993, 64451, 66909, 69367, 71825, 74283, 76741

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί τα καθήκοντα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προνοούνται από το Καταστατικό της Ένωσης Δήμων.

(β) Εκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law) ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

(2) Δεκαετής τουλάχιστο ευδόκιμη διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση σε σχέση με την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων, την ετοιμασία σημειωμάτων, υπομνημάτων, εκθέσεων και πρακτικών, τη διεκπεραίωση αποφάσεων, τη διεξαγωγή αλληλογραφίας και την εφαρμογή νομοθεσίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε εποπτικά / διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση των περί Δήμων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες των Δήμων.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

 

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ ώρα, της Παρασκευής, 23 Ιουλίου, 2021, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (www.ucm.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που να στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτή εξέταση σε ειδικό θέμα που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αφορούν τον περί Δήμων Νόμο, τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου καθώς και ερωτήσεις που αποσκοπούν στη διαπίστωση του υψηλού επιπέδου γνώσεων, πρακτικής εφαρμογής και κρίσης σε θέματα που άπτονται των εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών της θέσης, σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου.

 

7. Ακολούθως, οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, κατά σειράν επιτυχίας, θα προσκληθούν και σε προφορική εξέταση/συνέντευξη ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης Δήμων.

 

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
22 Ιουνίου 2021

 

Έγγραφα Προκήρυξης

1. Προκήρυξη Θέσης Γραμματέα ΕΔΚ

2. Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης Γραμματέα ΕΔΚ

3α. Έντυπο Αίτησης

3β. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Αίτησης

Ψήφισμα της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων του ΟΗΕ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, όπως την έχει ορίσει για τις 20 Ιουνίου κάθε χρόνο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, εκπροσωπώντας δημοκρατικά μεγάλο μέρος του  εκτοπισμένου πληθυσμού της Κύπρου, σας καλεί να στρέψετε τη σκέψη σας στα όσα καρτερικά υπομένει ο Κύπριος πρόσφυγας για 47 τώρα χρόνια μετά το μαύρο καλοκαίρι του 1974 και την τούρκικη εισβολή και κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Από τότε δεν έχει πάψει να διεκδικεί τα δίκαιά του, την απελευθέρωση και επιστροφή στην κατεχόμενη πατρώα γη.

Ο Κύπριος εκτοπισμένος γνωρίζει πολύ καλά πόσο πονεί η στέρηση της γης, της πόλης, του χωριού, του σπιτιού και της γειτονιάς του, και καρτερικά προσμένει την ευλογημένη μέρα της επιστροφής.  Πολλοί  πρόσφυγες έφυγαν δυστυχώς με τον καημό της προσφυγιάς και με αδικαίωτες τις προσπάθειές τους για επιστροφή.

Σήμερα και πάλιν ο προσφυγικός κόσμος της Κύπρου καλεί τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της για μια έντιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού η οποία θ’ απαλλάσσει τη χώρα μας από την κατοχή, θα προνοεί την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των παράνομων εποίκων, τον τερματισμό των αναχρονιστικών εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων από τρίτους και την  επιστροφή των εκτοπισμένων σε συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας.  Επίσης, η λύση αυτή σε ένα Ομόσπονδο Ευρωπαϊκό κράτος, με μια και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, θα πρέπει να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές ελευθερίες για όλους ανεξαίρετα τους πολίτες του, όπως αυτό αρμόζει σε πολίτες κάθε χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σ’ έναν κόσμο πολλές φορές άδικο, με το φαινόμενο του εκτοπισμού συνεχώς στο προσκήνιο, σας καλούμε να μην ξεχνάτε και την ανοιχτή πληγή της Κύπρου. Ο αγώνας μας για το καλό όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι αγώνας δίκαιος που εδράζεται πάνω στις αρχές ίδρυσης του ΟΗΕ, ένας αγώνας για ελευθερία και παναθρώπινα ιδανικά.  Όσοι συντάσσονται για την επικράτηση αυτών των αρχών, τους ευγνωμονούμε!

 

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
18 Ιουνίου 2021

Θέση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων για το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Συνήλθε σήμερα σε τακτική Συνεδρία η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων στα προσωρινά Γραφεία του Δήμου Λευκονοίκου και επιλήφθηκε διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τους Κατεχόμενους Δήμους.

Με αφορμή το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες την ερχόμενη βδομάδα, στο οποίο θα συζητηθούν σε έκταση οι Ευρω-Τουρκικές σχέσεις, έγινε σχετική συζήτηση και αποφασίστηκε η έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης:

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων θεωρεί ως αδιανόητη και άκαιρη στην παρούσα συγκυρία οποιαδήποτε απόφαση που θα ικανοποιεί χωρίς συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις τα τουρκικά αιτήματα σε σχέση με το μεταναστευτικό και την Τελωνειακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.  Για να συμβούν αυτά θα πρέπει η Τουρκία πρώτα να δώσει απτά δείγματα συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο, την ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών -μελών της Ε.Ε., το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  Οι εκπτώσεις σ’ αυτά τα θέματα για να εξυπηρετηθούν πολιτικές,  οικονομικές ή άλλες σκοπιμότητες, υποσκάπτουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συμβάλλουν στην επιθυμητή Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ιδιαίτερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός καλούνται να τονίσουν προς όλους αυτές τις αρχές και να παραμείνουν σταθεροί στην τήρησή τους και να μην επιτρέψουν να περάσει η λεγόμενη “θετική αντζέντα”, χωρίς συγκεκριμένες ενέργειες  συμμόρφωσης της Τουρκίας για την επίλυση προβλημάτων και άρση των διαφόρων παρανομιών της!

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
17 Ιουνίου 2021