Έξι νέοι Δήμοι στην Κύπρο

Η σύσταση και λειτουργία των Δήμων στην Κύπρο διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο, που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1985 (Ν. 111/85).

Μια σημαντική πρόνοια του νόμου αυτού είναι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε κοινότητα ή σύμπλεγμα κοινοτήτων που έχουν πληθυσμό πέραν των 5000 κατοίκων, μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων των περιοχών αυτών, για να εξακριβωθεί η επιθυμία τους ως προς την ανακήρυξη της περιοχής τους σε Δήμο (Άρθρο 4).

Αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι υπέρ της ανακήρυξης μιας περιοχής σε Δήμο, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο κηρύσσει την εν λόγω περιοχή σε Δήμο, με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αρχίζει άμεσα η εφαρμογή των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου στο νεοσύστατο αυτό Δήμο. Το πιο πάνω άρθρο τροποποιήθηκε το 1992 για να δοθεί η ευχέρεια και εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να διατάσσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων που έχουν πληθυσμό κάτω από 5000 κατοίκους, εφόσον ικανοποιηθεί ότι κάποια περιοχή έχει την οικονομική δυνατότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά και ικανοποιητικά ως Δήμος.

Είναι στη βάση των πιο πάνω προνοιών του Νόμου που διεξήχθησαν τον παρελθόντα Ιούλιο δημοψηφίσματα και ανακηρύχθηκαν οι έξι νέοι Δήμοι: Ύψωνα, Λειβαδιών, Γερίου, Σωτήρας, Τσερίου και Δρομολαξιάς-Μενεού. Με Διατάγματα του Υπουργού Εσωτερικών, οι νέοι Δήμοι συστάθηκαν και επίσημα στις 21 Οκτωβρίου του 2011 και έτσι ο αριθμός των Δήμων στην Κύπρο έχει πλέον αυξηθεί στους 39.

30 χρόνια Ένωση Δήμων Κύπρου: Δημοσιογραφική διάσκεψη

Στα πλαίσια των εορτασμών των 30 ετών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου, στη Δημοσιογραφική Εστία, δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στην πορεία της Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, στους σημαντικούς σταθμούς αυτής της πορείας, καθώς και στους μελλοντικούς της στόχους.

«Η Ένωση Δήμων είναι στις επάλξεις και θα παραμείνει, γιατί οφείλει να παρέχει συνεχή στήριξη και αναβάθμιση προς τους Δήμους και τις Τοπικές Αρχές. Η πορεία της Ένωσης Δήμων θα συνεχιστεί με προσήλωση στο στόχο της βελτίωσης των οικονομικών των Δήμων», είπε ο κ. Χρίστου, σημειώνοντας σειρά άλλων τομέων τους οποίους η Ένωση θεωρεί σημαντικότατους για την πετυχημένη πορεία της: Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων, τόσο για τη δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη, στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος των στερεών αποβλήτων, των χωματερών και άλλων υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Επίσης, η Ένωση Δήμων δρομολογεί την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τη συνέχιση στήριξης των Αντιπροσωπειών της Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, καθώς και σε άλλα διεθνή σώματα. Όσον αφορά στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι η Ένωση Δήμων έχει αξιολογήσει ως θέμα ύψιστης ανάγκης την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου, αυτό που είναι γνωστό ως e-government. «Το έργο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και κατ’ επέκταση θα αυξήσει την αποδοτικότητά τους, θα αναβαθμίσει κατακόρυφα την επικοινωνία των Δήμων με τους δημότες τους και θα δημιουργήσει σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων μέσα από διαδικασίες και συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το έργο βρίσκεται στα πρώτα στάδια της πραγματοποίησής του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πορεία της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρός της είπε ότι αριθμεί 33 μέλη τα οποία αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα το σύνολο των Δήμων της Κύπρου, από τους οποίους οι 9 είναι κατεχόμενοι. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο αριθμός των Δήμων, με τη δημοσίευση διατάγματος του Υπουργoύ Εσωτερικών, έχει αυξηθεί από τις 21 Οκτωβρίου 2011 σε 39 και αναμένεται ότι όλοι σύντομα θα είναι μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

«Οι προσπάθειες των Δήμων για την ίδρυση της Ένωσης άρχισαν στις αρχές του 1980 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Λευκωσίας κ. Λέλλου Δημητριάδη. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1980 στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας. Σ’ αυτήν παρέστησαν εκπρόσωποι και των 15 τότε αστικών και αγροτικών Δήμων της Κύπρου, καθώς και 2 Μέλη των Συμβουλίων Βελτιώσεως Αγίου Δομετίου και Αραδίππου», ανέφερε ο κ. Χρίστου.

Εν συνεχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά μερικούς σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της Ένωσης Δήμων, όπως η ετοιμασία του προσχεδίου για τον περί Δήμων Νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της πρόνοιας για Δημοτικές Εκλογές, τα Σύμφωνα Συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών, με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, με την Ένωση Δήμων Μάλτας και την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Χίου, (τη σημερινή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου).

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση κοινής πολιτικής και πρακτικής μεταξύ όλων των Δήμων σχετικά με τις άδειες οικοδομής και άλλες άδειες, η οποία πέτυχε την απαραίτητη ομοιομορφία και συνέβαλε στη γρηγορότερη έκδοση αδειών, την αποφυγή λαθών και γενικά την τήρηση της τάξης στο θέμα των αδειών. Επίσης, είπε ότι η προκήρυξη αρχών και στρατηγικής για το περιβάλλον και οι διεργασίες για την ορθή διαχείριση των σκυβάλων, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανακύκλωση υλικών, έχουν δημιουργήσει ικανοποιητική βάση για ολοκλήρωση ενός σωστού χειρισμού σχετικών θεμάτων.

Ο κ. Χρίστου έκανε επίσης αναφορά στο Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005, και το οποίο σε καθημερινή βάση παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φροντίζει να εξασφαλίζει στους Δήμους αξιόπιστη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και σε ό,τι αφορά το εθνικό Θέμα.

«Τα τελευταία χρόνια, το Γραφείο Βρυξελλών έχει αναλάβει και έχει διοργανώσει σε συνεργασία με τη Γραμματεία μας, μια σειρά από μεγάλες διεθνείς συνεδρίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και τις Βρυξέλλες, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξασφαλίσει για την Ένωση Δήμων, ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 300.000 ευρώ, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ένωσης και των Δήμων μας, αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής της Ένωσης Δήμων», πρόσθεσε.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ: Αντικατοχική Εκδήλωση των Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου – 15 Νοεμβρίου 2011

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στην Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία Αντικατοχική εκδήλωση των εννέα κατεχομένων Δήμων της Κύπρου, Αμμοχώστου, Κερύνειας, Μόρφου, Λύσης, Λαπήθου, Κυθρέας, Καραβά, Λευκονοίκου και Ακανθούς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ανακήρυξη του ψευδοκράτους πριν 28 χρόνια, μια παράνομη ενέργεια της κατοχικής Τουρκίας που είχε ως προφανή στόχο τη σταδιακή νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων και Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Α. Γαλανός ο οποίος μεταξύ άλλων ανέλυσε τη σημαντική αποστολή των Κατεχομένων Δήμων. Στον χαιρετισμό του ο κ. Γαλανός ανέφερε και τα ακόλουθα: «Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι ο ρόλος μας δεν είναι απλώς να ανταμώνουμε και να καταδικάζουμε την εισβολή, την κατοχή της πατρίδας μας και την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ο στόχος μας είναι η ανατροπή των κατοχικών δεδομένων και να εργαστούμε ο καθένας από τη δική του έπαλξη να προβληθεί το κατοχικό προσωπείο της Τουρκίας και να δεχτεί επιτέλους πιέσεις ότι αυτή η απαράδεχτη κατάσταση της διαίρεσης και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας πρέπει να τερματιστεί». Το χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια ανάγνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου. Μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του Προέδρου έγινε αναφορά για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση μέσα από τη διαδικασία των συνομιλιών για εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης στο Εθνικό μας Θέμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω της άκαμπτης και αδιάλλακτης Τουρκικής θέσης σε πολλά θέματα.

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε την προβολή ταινίας μικρού μήκους με θέμα την καταστροφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού της Κύπρου από την Τουρκία. Το σενάριο της ταινίας ανέλαβε η κα. Άννα Μαραγκού και τη σκηνοθεσία ο κ. Μιχάλης Γεωργιάδης. Η πρωτοβουλία παραγωγής της ταινίας ανήκει στην Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων η οποία και ανέλαβε όλα τα έξοδα παραγωγής.

Μέσα από την προβολή της ταινίας ανεδείχθησαν πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας και την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Μέσα από τις εικόνες και τα κείμενα υπήρξε μια πλήρης αποτύπωση της κατάστασης όπως είναι σήμερα η οποία πραγματικά συγκλονίζει, προκαλεί τα αισθήματα των Ελληνοκυπρίων και όχι μόνο και αναδεικνύει το μεγάλο έγκλημα που συντελείται εις βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και του Παγκόσμιου Πολιτισμού γενικότερα.

Η επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων έχει θέσει μέσα στις προτεραιότητές της να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ταινία με διάφορες ενέργειες όπως η αποστολή της σε διάφορα πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού στις πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό, σε οργανώσεις αποδήμων μας, σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Κύπρου και του εξωτερικού, στο Ευρωκοινοβούλιο και σε πολλούς άλλους φορείς στους οποίους πρέπει να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση για το Εθνικό μας θέμα και ειδικότερα για την καταστροφή ενός Ευρωπαϊκού πολιτισμού που βρίσκεται στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ό οποίος αναφέρθηκε στην αξία του πολιτισμού και τη βασική του διάσταση σαν ένα θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Με αριθμητικά στοιχεία και κραυγαλέα παραδείγματα για την καταστροφή που γίνεται στις κατεχόμενες περιοχές μας τονίστηκε ότι ο πανάρχαιος πολιτισμός της Κύπρου ο οποίος αποτελεί μέρος του πολιτισμού της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο αφανισμού από το παράνομο στρατιωτικό καθεστώς της Τουρκίας. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων να προβάλει αυτό το θέμα μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση και έρευνα δεσμεύτηκε δε όπως η ταινία αποσταλεί σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία υπάρχει επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, ακαδημαϊκά και άλλα, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για το θέμα της διαφώτισης και της σωστής ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη ενότητα της καταστροφής της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μίλησε στην εκδήλωση το μέλος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου. Τονίστηκε για άλλη μια φορά ότι η αποστολή των κατεχόμενων Δήμων εκτός των εκδηλώσεων συντήρησης μνήμης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δημοτών είναι η προβολή των δικαίων του προσφυγικού κόσμου , της ιστορίας και του πολιτισμού των κατεχόμενων περιοχών μας και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που έχουν σχέση με την αποκατάσταση και διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Κύπρου σε συνθήκες ευημερίας, ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Από την Eπιτροπή Κατεχομένων Δήμων Κύπρου
Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: 2η ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, η οποία είχε λάβει χώρα από τις 9 έως τις 19 Μαΐου 2011 και κατά την οποία ο κ. Κάμπουρας είχε επαφές με εκπροσώπους των Κυπριακών Δήμων, προκειμένου να μπορέσει να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε έναν από αυτούς, σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Εφαρμόζοντας την αποτελεσματική -όπως αποδείχθηκε- μεθοδολογία της πρώτης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, επιλέχθηκε και αυτή τη φορά να οργανωθούν τρεις συναντήσεις παγκύπρια, στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Δημοτικοί Γραμματείς και λειτουργοί των Δήμων. Έτσι, στις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο Δήμο Λεμεσού, στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Στις 24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Στροβόλου η συνάντηση των Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας, στην οποία συμμετείχαν και οι Κατεχόμενοι Δήμοι, ενώ στις 25 Νοεμβρίου συναντήθηκαν στο Δήμο Λάρνακας οι Δήμοι των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Στις συναντήσεις, o κ. Κάμπουρας παρουσίασε τα κύρια σημεία της «Έκθεσης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης των Δήμων της Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

Σ’ αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά, τόσο τα προβλήματα που διαπίστωσε ο εμπειρογνώμονας κατά την πρώτη του επίσκεψη, όσο και οι εισηγήσεις και προτάσεις του προς τους Δήμους για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και τη βελτίωση των επιδόσεων των Δήμων κατά την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στην παρουσίασή του ο κ. Κάμπουρας τόνισε ότι οι Δήμοι της Κύπρου μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: α) μεγάλοι και ενεργοί Δήμοι, β) μικροί Δήμοι με περιορισμένη εμπειρία και γ) κατεχόμενοι Δήμοι. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι Δήμοι παρουσιάζουν –σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- τα ίδια προβλήματα:

 • Το σύνολο των Δήμων λαμβάνουν το πληροφοριακό υλικό που τους αποστέλλεται από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, όμως αυτό δεν διαχέεται επαρκώς στο εσωτερικό των Δήμων (ανά τμήμα ή ανά αρμόδιο).
 • Το σύνολο των Δήμων μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιώξει και δεν έχει αναπτύξει συνέργειες και ευρύτερες συνεργασίες ή συντονισμένες προσπάθειες, ούτε με άλλους Δήμους της Κύπρου, ούτε με την Ένωση Δήμων.
 • Συνήθως δεν υπάρχει ξεκάθαρο όραμα των Δήμων (σε επίπεδο πολιτικό/ Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικά με την προσέγγισή τους στα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υπάρχει από μικρό έως και σε μεγάλο βαθμό υποστελέχωση και υποαπασχό-ληση στελεχών με καθορισμένες αρμοδιότητες στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που όμως τα τελευταία χρόνια σημειώνει μείωση.
 • Πολύ συχνά ο αυξημένος φόρτος εργασίας πιέζει προς τα κάτω την προτεραιότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς οι εργασίες ρουτίνας έρχονται σε πρώτη μοίρα, αφήνοντας πίσω στην agenda εξίσου σημαντικά αλλά πιο γενικά και μακροπρόθεσμα ζητήματα, που θα μπορούσαν να βρουν λύση μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας σε μεγάλο μέρος των δυνητικά εμπλεκομένων λειτουργών σε πολλά τμήματα.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση των υψηλόβαθμων στελεχών π.χ. Διευθυντών Τμημάτων, αλλά και των αιρετών σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη χρησιμότητά τους.
 • Υπάρχει δισταγμός για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ειδικά αν υπάρχει προηγούμενη κακή εμπειρία.
 • Υπάρχει δυσκολία σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις προσκλήσεις χρηματοδότησης.
 • Συνήθως υπάρχουν στενά χρονικά περιθώρια για λήψη απόφασης συμμετοχής σε αυτά, καθώς δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος προγραμματισμός που να εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών, ενώ παράλληλα το διάγραμμα ροής εργασιών που απαιτείται για τη συμμετοχή σε έργο τρίτων ή την υποβολή εξ αρχής νέου έργου, πολλές φορές είναι δαιδαλώδες ή κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να εκπέσει λόγω πολλών και διαφορετικών ενδιάμεσων εμπλεκομένων π.χ. πολλά εμπλεκόμενα τμήματα, έγκριση από ΔΣ κ.λπ.
 • Υπάρχει έλλειψη επαρκούς γνώσης όσον αφορά τις ανάγκες κάθε Δήμου και το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό (πχ σε επίπεδο πενταετίας).
 • Υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση που αφορούν τη συνεργασία με άλλους εταίρους, την αποτελεσματική επίβλεψη εκπόνησης υπηρεσιών και εν γένει εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση, την έγκαιρη και ικανοποιητική απορρόφηση πόρων αλλά και τη σωστή αντιμετώπιση των μετέπειτα διοικητικών και διαχειριστικών ελέγχων.
 • Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εσωτερικά εμπλεκομένων υπηρεσιών των Δήμων ή με τα δημοτικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Τα αποτελέσματα των έργων πολλές φορές δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό και δεν αξιοποιούνται επαρκώς από τις υπηρεσίες των Δήμων, ενώ συχνά παραμένουν στα συρτάρια των υπηρεσιών που τα εκτέλεσαν, χωρίς να προσθέτουν περεταίρω αξία στη λειτουργία του φορέα. Επίσης δεν έχει δοθεί βάρος στην εμπλοκή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοχή και αξιοποίησή τους.
 • Ελλείψεις, τέλος, παρουσιάζονται στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην αυτοματοποίηση των εργασιών και στην εξεύρεση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας κατά περίπτωση, εξαιτίας κυρίως της μικρής εμπειρίας που υπάρχει σ’ αυτόν τον τομέα.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ “ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ” ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ

Η Ένωση Δήμων Κύπρου, αντί για Χριστουγεννιάτικες Κάρτες, έχει κάνει φέτος εισφορές στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο και άλλες συναφείς παθήσεις «Κάνε μια Ευχή» και στο Σύνδεσμο Φίλων Αγίας Σκέπης.

Ο Πρόεδρος, η Εκτελεστική Επιτροπή και το προσωπικό της Ένωσης Δήμων Κύπρου εύχονται σε όλους τους Συνεργάτες και Φίλους τους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012.

Ένωση Δήμων Κύπρου
19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο SUSTAIN, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και είχε ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ), για την ανάπτυξη αδελφοποιήσεων των Δήμων-μελών των δύο Ενώσεων με Δήμους από άλλες χώρες της ΕΕ.

Επί 12 μήνες, η Ένωση Δήμων Κύπρου και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου, μελέτησαν κατά πόσο μπορούν να προωθήσουν τη συμμετοχή των μελών τους σε δράσεις αδελφοποιήσεων, αναλύοντας την παρούσα κατάσταση στους Δήμους τους, ανταλλάσσοντας καλές και κακές πρακτικές και δημιουργώντας χρήσιμα εργαλεία για τους Δήμους τους.

Από τη συνεργασία των δύο Ενώσεων στα πλαίσια ενός άλλου ευρωπαϊκού έργου, το οποίο είχε εκτελεστεί το 2010 (έργο DECISIVE για την εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για θέματα αδελφοποιήσεων), είχαν γίνει προφανή τα παρακάτω:

• Η ΤΕΔΚ Χίου έχει μια αξιόλογη τεχνογνωσία στην εκτέλεση έργων της ΕΕ και την υποστήριξη των μελών της στη διαχείριση των δικών τους έργων, αλλά στερούνταν πρόσβασης σε πληροφορίες και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας.
• Από την άλλη, η Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, που είναι σε θέση να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες και Δήμους-εταίρους σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν είχε κάποιο μηχανισμό και τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξει τα μέλη της κατά την υποβολή των προτάσεων και την εκτέλεση των έργων.

Το έργο SUSTAIN συνδύασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο Ενώσεων, δημιουργώντας έτσι επωφελείς συνέργειες για τα μέλη τους: οι Δήμοι της Κύπρου επωφελήθηκαν από την ανάλυση των διαδικασιών τους και τη γνωριμία τους με μια πιο οργανωμένη διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποίησης και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ οι Δήμοι του Βορείου Αιγαίου έχουν πλέον πρόσβαση στην πληροφόρηση από τις Βρυξέλλες, καθώς και τη δυνατότητα εξεύρεσης ευρωπαίων εταίρων για τις δράσεις τους. Μια κοινή επίσκεψη μελέτης στις Βρυξέλλες έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των Αδελφοποιήσεων και των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό.

Στα πλαίσια του SUSTAIN δημιουργήθηκε επίσης ένα πακέτο εργαλείων, το οποίο υποστηριζόμενο από τις δύο Ενώσεις-εταίρους του έργου αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τους Δήμους της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου στη διαδικασία συμμετοχής και υλοποίησης δράσεων αδελφοποίησης και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το πακέτο εργαλείων περιλαμβάνει:

 • Εσωτερικό δίκτυο (intranet). Το intranet είναι ένα εσωτερικό τμήμα της ιστοσελίδας της Ένωσης Δήμων, στο οποίο έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες από τους Δήμους. Στο εσωτερικό αυτό δίκτυο αναρτώνται αναζητήσεις εταίρων, εκτελεσμένα έργα που θεωρούνται καλές πρακτικές, οδηγοί και λοιπά χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία.
 • Ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών και επιτυχημένης εφαρμογής και αξιοποίησης του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (Πρακτικός Οδηγός Αδελφοποιήσεων). Ο εν λόγω Οδηγός αναμένεται να αποτελέσει μόνιμο σημείο αναφοράς τόσο για τους συμμετέχοντες Δήμους και υπαλλήλους των Δήμων στην Ελλάδα και την Κύπρο που συμμετείχαν στο έργο, όσο και για όλους όσους θα θελήσουν στο μέλλον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».
 • Διαδημοτικό δίκτυο στελεχών (και όχι μόνο) ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το δίκτυο αυτό λειτουργούσε παλαιότερα στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων Κύπρου και ανασυστάθηκε στα πλαίσια του έργου
  SUSTAIN. Στόχος του είναι η αλληλοϋποστήριξη των μελών του και η διαρκής καταγραφή των στόχων, των προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών που δημιουργούνται. Το δίκτυο στηρίζεται και από το intranet και αναμένεται σταδιακά να εντοπίσει και να αξιοποιήσει συνέργειες και πιθανές συνεργασίες.
 • Σύνταξη από τους Δήμους (με παροχή βοήθειας, οδηγών εκτέλεσης και έτοιμων παραδειγμάτων) μίνι επιχειρησιακών σχεδίων πενταετίας για τον προγραμματισμό τους και τους στόχους τους όσον αφορά τις αδελφοποιήσεις και άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τα οφέλη από το έργο SUSTAIN ήταν πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους:

Ένωση Δήμων Κύπρου: Αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των Δήμων και τις γνώσεις που της είχε προσφέρει κατά το 2010 το έργο DECISIVE, η Ένωση Δήμων Κύπρου απέκτησε μέσω του έργου SUSTAIN μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, τα οποία παρουσιάσαμε παραπάνω, και μέσω των οποίων έχει πλέον τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι χάρις στις συναντήσεις του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου με τους Δήμους της Κύπρου και τη σχετική έκθεση που συντάχθηκε ως αποτέλεσμα αυτών, η Ένωση Δήμων είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούν τα μέλη της προκειμένου να συμμετέχουν στις ωσάνω δράσεις. Μπορεί έτσι να γνωρίζει επακριβώς σε ποιους Δήμους, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας συμμετοχής τους σε δράσεις αδελφοποίησης και με ποιο ακριβώς τρόπο μπορεί να τους παρέχει βοήθεια και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να ενισχύσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις προσπάθειές τους.

ΤΕΔΚ Χίου: Όπως και η Ένωση Δήμων, έτσι και η ΤΕΔΚ Χίου απέκτησε μέσω του έργου SUSTAIN μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, μέσω των οποίων έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εκτός αυτού όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι απέκτησε χωρίς επιπλέον κόστος, ουσιαστική πρόσβαση σε ένα γραφείο αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσής της για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις, καθώς και τις δυνατότητες ενεργού παρουσίας της στις Βρυξέλλες, εξεύρεσης εταίρων, άμεσης επικοινωνίας με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα κλπ. Η ΤΕΔΚ Χίου είχε επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τα Μέτρα Υποστήριξης και γενικότερα το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και να αναπτύξει μια πιο άμεση σχέση με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και άλλα ευρωπαϊκά όργανα όπως η Επιτροπή των Περιφερειών και η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής.

Δήμοι: Οι Δήμοι-μέλη των δύο Ενώσεων-εταίρων του έργου SUSTAIN επωφελήθηκαν με άμεσο τρόπο από όλα τα παραπάνω, καθώς έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσης χρήσης όλων των εργαλείων του έργου, τα οποία τους επιλύουν πολλά πρακτικά προβλήματα. Έχουν επίσης πλέον πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια από τις Ενώσεις τους, άμεση πρόσβαση στις Βρυξέλλες, καθώς και μια προτεινόμενη διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την οποία μπορούν να ακολουθούν. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα άλλους Δήμους και να διδαχθούν από τα λάθη τους αλλά και τις καλές τους πρακτικές. Πολλοί από αυτούς είχαν τέλος τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο SUSTAIN άγγιξε δεκάδες Δήμους σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε σε εκατοντάδες λειτουργούς, πολίτες και αιρετούς τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή δράση.

Ειδικά στο σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας», που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου στη Λευκωσία, δεκάδες εκπρόσωποι των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών των 27 κρατών μελών της ΕΕ είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλές πρακτικές έργων που έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Δήμων της Κύπρου και της Ελλάδας που συμμετείχαν στο σεμινάριο είχαν τόσο τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκπροσώπους από άλλους Δήμους της Ευρώπης, όσο και να γνωρίσουν την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και τις δράσεις των δύο αυτών, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας.

Το έργο SUSTAIN αποτέλεσε έτσι το μέσον για να γνωρίσουν πολλοί πολίτες, αιρετοί, λειτουργοί αλλά και νέοι πιθανοί εταίροι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και ειδικότερα το μέτρο 2.2 του προγράμματος, καθώς, ως γνωστόν, το έργο SUSTAIN χρηματοδοτήθηκε από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος.

Το μέτρο αυτό αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.