ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ TΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

Ο Πρόεδρος της Ενωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέας Χρίστου και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σας προσκαλούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση της πιο πάνω Διακήρυξης και Στρατηγικής την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου, 2010 και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία της Ενωσης Δήμων , Ρηγαίνης 78, Λευκωσία.

Η Διακήρυξη και η Κατευθυντήρια Στρατηγική εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωση Δήμων Κύπρου στις 2 Φεβρουαρίου, 2010.

Το κείμενο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει αλλά και να συνδράμει τις δημοτικές αρχές στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων προτεραιότητας που μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα σύντομο χρονικό ορίζοντα 3 ως 5 χρόνων.

Η Διακήρυξη καλύπτει τις γενικές επιδιώξεις για τις πόλεις μας και τις θεμελιώδεις αρχές δημοτικής διακυβέρνησης, η δε Στρατηγική πρωτοβουλίες και μέτρα σε τομείς όπως ο θόρυβος, οι κλιματικές αλλαγές, οι μεταφορές, η ποδηλατοκίνηση, οι δημόσιοι ανοικτοί χώροι, η διαχείριση αποβλήτων, οι πράσινες δημοτικές αγορές, κλπ.

Η Διακήρυξη αυτή είναι πολύ σημαντική για τους Δήμους και θα εκτιμηθεί πολύ η παρουσία σας.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Αντωνιάδης
Γραμματέας
Ένωσης Δήμων Κύπρου

Μελέτη για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Μελέτη για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρουσία της ηγεσίας των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.

Μετά την επίσημη παρουσίαση, η μελέτη θα γίνει αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, στον οποίο μεταξύ άλλων και όλοι οι Δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις.

Παρακάτω επισυνάπτονται η Επιτελική Σύνοψη της Μελέτης καθώς και το Παραδοτέο 4 (ΠΕ 4), το οποίο αναφέρεται στον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία»:

Μελέτη Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στις 22 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Μελέτης για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρουσία της ηγεσίας των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.

Μετά την επίσημη παρουσίαση, η Μελέτη έγινε αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, στον οποίο μεταξύ άλλων και όλοι οι Δήμοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις.