Σύσκεψη Υγειονομικών Επιθεωρητών

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου στα πλαίσια της Ενωσης Δήμων σύσκεψη των Υγειονομικών Επιθεωρητών όλων των Δήμων της Κύπρου στην οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους ελέγχους / επιθεωρήσεις υποστατικών τροφίμων, δειγματοληψίες τροφίμων που διενεργούνται από τους Δήμους καθώς και τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτόν τον τομέα. Περαιτέρω συζητήθηκαν και οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στη συνεργασία μεταξύ των Δημοτικών Υγειονομικών Υπηρεσιών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Ομόφωνο ήταν το συμπέρασμα της σύσκεψης ότι η πρακτική κηδεμόνευσης και ενίοτε περιθωριοποίησης των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων από τις αντίστοιχες του Υπουργείου Υγείας δεν βοηθά καθόλου στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν οι Δήμοι σε αυτόν τον τομέα, ούτε και βοηθά στην επίτευξη συντονισμένων προσπαθειών όλων των Υγειονομικών Υπηρεσιών ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας όπου είναι μεγάλες οι ανάγκες για ελέγχους σε υποστατικά τροφίμων, τρόφιμα και ποτά, αλλά και χώρους όπου απαιτούνται συχνοί υγειονομικοί έλεγχοι όπως οι πισίνες.

Η Ένωση Δήμων επιθυμεί να τονίσει ότι οι όποιες πολιτικές διακηρύξεις για στήριξη και ενίσχυση των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρειάζεται να συνοδεύονται με πρακτικά μέτρα και μια τέτοια περίπτωση είναι η θεσμική και ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων σε σχέση με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες τα αναμενόμενα που ζητούνται σε μια σύγχρονη κοινωνία. Και προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται ως πρώτο άμεσο μέτρο η τροποποίηση της νομοθεσίας για να υπάρχει σωστή σχέση των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και αυτών του Υπουργείου Υγείας.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
12 Ιουλίου, 2006

Παρουσίαση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στη Δανία

Η ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές και ριζική αναθεώρηση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο ήταν το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε μέσα από την συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε την παρουσίαση που έγινε για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στην Δανία.

Η παρουσίαση του προσφάτου Αναθεωρηθέντος Θεσμικού πλαισίου στη Δανία έγινε από τον κ. Uwe Lorenzen, Διευθυντή στην Ένωση Τοπικών Αρχών της Δανίας, ο οποίος επεξήγησε τους στόχους και την κατεύθυνση της τελευταίας Αναθεώρησης που έγινε στη χώρα αυτή.

Όπως τόνισε ο κ. Lorenzen, ο βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των Δήμων της Δανίας και η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, κάτι που θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μεγαλύτερων Δήμων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση στους Δήμους.

Ο κ. Lorenzen, ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο αριθμός των Δήμων στη Δανία μειώθηκε από 271 σε 98 και η αλλαγή αυτή είχε τη υποστήριξη όλων – Κεντρικής Διοίκησης, Κομμάτων και Αιρετών Τοπικών Εκπροσώπων – διότι έγινε κατανοητό από όλους ότι η αλλαγή ήταν αναγκαία και προς το συμφέρον της χώρας για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις.

Η παρουσίαση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στη Δανία υπήρξε ιδιαίτερα χρήσιμη για τους Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, στελέχη των Δήμων αλλά και εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης που την παρακολούθησαν και είναι βέβαιο ότι αρκετά από τα θετικά στοιχεία τους θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Αναθεώρηση του Θεσμικού Συστήματος που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία χρειάζεται να προωθηθεί σύντομα και στην Κύπρο.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
21 Ιουλίου 2006

ΑΓ/ΤΜ

Η Ένωση Δήμων Κύπρου προωθεί την Αναδιάρθρωση του Συστήματος που διέπει την ανάπτυξη στη Κύπρο

Διοργανώθηκε την 21η Ιουλίου από την Ένωση Δήμων, Εργαστήριο με θέμα την Αναδιάρθρωση του Συστήματος που διέπει την Ανάπτυξη στην Κύπρο το οποίο τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εσωτερικών και στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων, του ΕΤΕΚ, των επαγγελματικών φορέων που εμπλέκονται στα θέματα ανάπτυξης καθώς και των αρμοδίων Κυβερνητικών Υπηρεσιών. Στο εργαστήρι απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού κ. Δημήτρης Κοντίδης ο οποίος τόνισε την ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια που ξεκίνησε η Ένωσης Δήμων Κύπρου για το θέμα αυτό.

Το Εργαστήριο, έγινε σε συνέχεια Εργαστηρίου με το ίδιο θέμα που έγινε τον Ιούνιο 2005 με στόχο την ανάδειξη, μέσα από το συλλογικό προβληματισμό, ενός νέου μοντέλου αντιμετώπισης της ανάπτυξης το οποίο να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με την αδειοδότηση της ανάπτυξης, όπου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο χρόνο που μεσολάβησε συστάθηκε Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν η Ένωση Δήμων, το ΕΤΕΚ και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματικοί φορείς και η οποία διαμόρφωσε Εισηγήσεις αναφορικά με την αναδιάρθρωση του γενικού πλαισίου ανάπτυξης αλλά και αναφορικά με άμεσα μέτρα προς απάμβλυνση των προβλημάτων που παρατηρούνται στις αδειοδοτήσεις αναπτύξεων.

Στόχος του Εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση και συζήτηση της εργασίας που έχει γίνει, ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαία δυναμική για οριστικοποίηση και προώθηση των αλλαγών που χρειάζεται το Σύστημα της Ανάπτυξης στην Κύπρο.

Την εισήγηση για την αναδιάρθρωση του γενικού πλαισίου της ανάπτυξης παρουσίασε ο κ. Γ. Σκορδής, Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνικών Θεμάτων της Ένωσης Δήμων. Την εισήγηση για τα άμεσα μέτρα απάμβλυνσης των προβλημάτων αδιειοδότησης παρουσίασε ο κ. Κ. Κωνσταντή, Β΄Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
21 Ιουλίου 2006

ΣΚ/ΤΜ

Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση – Ιούνιος 2002).