2η δεκαήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, η οποία είχε λάβει χώρα από τις 9 έως τις 19 Μαΐου 2011 και κατά την οποία ο κ. Κάμπουρας είχε επαφές με εκπροσώπους των Κυπριακών Δήμων, προκειμένου να μπορέσει να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε έναν από αυτούς, σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Εφαρμόζοντας την αποτελεσματική -όπως αποδείχθηκε- μεθοδολογία της πρώτης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, επιλέχθηκε και αυτή τη φορά να οργανωθούν τρεις συναντήσεις παγκύπρια, στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Δημοτικοί Γραμματείς και λειτουργοί των Δήμων. Έτσι, στις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο Δήμο Λεμεσού, στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Στις 24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Στροβόλου η συνάντηση των Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας, στην οποία συμμετείχαν και οι Κατεχόμενοι Δήμοι, ενώ στις 25 Νοεμβρίου συναντήθηκαν στο Δήμο Λάρνακας οι Δήμοι των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Στις συναντήσεις, o κ. Κάμπουρας παρουσίασε τα κύρια σημεία της «Έκθεσης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης των Δήμων της Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

Σ’ αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά, τόσο τα προβλήματα που διαπίστωσε ο εμπειρογνώμονας κατά την πρώτη του επίσκεψη, όσο και οι εισηγήσεις και προτάσεις του προς τους Δήμους για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και τη βελτίωση των επιδόσεων των Δήμων κατά την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στην παρουσίασή του ο κ. Κάμπουρας τόνισε ότι οι Δήμοι της Κύπρου μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: α) μεγάλοι και ενεργοί Δήμοι, β) μικροί Δήμοι με περιορισμένη εμπειρία και γ) κατεχόμενοι Δήμοι. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι Δήμοι παρουσιάζουν –σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- τα ίδια προβλήματα:

 • Το σύνολο των Δήμων λαμβάνουν το πληροφοριακό υλικό που τους αποστέλλεται από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, όμως αυτό δεν διαχέεται επαρκώς στο εσωτερικό των Δήμων (ανά τμήμα ή ανά αρμόδιο).
 • Το σύνολο των Δήμων μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιώξει και δεν έχει αναπτύξει συνέργειες και ευρύτερες συνεργασίες ή συντονισμένες προσπάθειες, ούτε με άλλους Δήμους της Κύπρου, ούτε με την Ένωση Δήμων.
 • Συνήθως δεν υπάρχει ξεκάθαρο όραμα των Δήμων (σε επίπεδο πολιτικό/ Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικά με την προσέγγισή τους στα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υπάρχει από μικρό έως και σε μεγάλο βαθμό υποστελέχωση και υποαπασχό-ληση στελεχών με καθορισμένες αρμοδιότητες στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που όμως τα τελευταία χρόνια σημειώνει μείωση.
 • Πολύ συχνά ο αυξημένος φόρτος εργασίας πιέζει προς τα κάτω την προτεραιότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς οι εργασίες ρουτίνας έρχονται σε πρώτη μοίρα, αφήνοντας πίσω στην agenda εξίσου σημαντικά αλλά πιο γενικά και μακροπρόθεσμα ζητήματα, που θα μπορούσαν να βρουν λύση μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας σε μεγάλο μέρος των δυνητικά εμπλεκομένων λειτουργών σε πολλά τμήματα.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση των υψηλόβαθμων στελεχών π.χ. Διευθυντών Τμημάτων, αλλά και των αιρετών σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη χρησιμότητά τους.
 • Υπάρχει δισταγμός για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ειδικά αν υπάρχει προηγούμενη κακή εμπειρία.
 • Υπάρχει δυσκολία σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις προσκλήσεις χρηματοδότησης.
 • Συνήθως υπάρχουν στενά χρονικά περιθώρια για λήψη απόφασης συμμετοχής σε αυτά, καθώς δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος προγραμματισμός που να εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών, ενώ παράλληλα το διάγραμμα ροής εργασιών που απαιτείται για τη συμμετοχή σε έργο τρίτων ή την υποβολή εξ αρχής νέου έργου, πολλές φορές είναι δαιδαλώδες ή κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να εκπέσει λόγω πολλών και διαφορετικών ενδιάμεσων εμπλεκομένων π.χ. πολλά εμπλεκόμενα τμήματα, έγκριση από ΔΣ κ.λπ.
 • Υπάρχει έλλειψη επαρκούς γνώσης όσον αφορά τις ανάγκες κάθε Δήμου και το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό (πχ σε επίπεδο πενταετίας).
 • Υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση που αφορούν τη συνεργασία με άλλους εταίρους, την αποτελεσματική επίβλεψη εκπόνησης υπηρεσιών και εν γένει εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση, την έγκαιρη και ικανοποιητική απορρόφηση πόρων αλλά και τη σωστή αντιμετώπιση των μετέπειτα διοικητικών και διαχειριστικών ελέγχων.
 • Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εσωτερικά εμπλεκομένων υπηρεσιών των Δήμων ή με τα δημοτικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Τα αποτελέσματα των έργων πολλές φορές δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό και δεν αξιοποιούνται επαρκώς από τις υπηρεσίες των Δήμων, ενώ συχνά παραμένουν στα συρτάρια των υπηρεσιών που τα εκτέλεσαν, χωρίς να προσθέτουν περεταίρω αξία στη λειτουργία του φορέα. Επίσης δεν έχει δοθεί βάρος στην εμπλοκή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοχή και αξιοποίησή τους.
 • Ελλείψεις, τέλος, παρουσιάζονται στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην αυτοματοποίηση των εργασιών και στην εξεύρεση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας κατά περίπτωση, εξαιτίας κυρίως της μικρής εμπειρίας που υπάρχει σ’ αυτόν τον τομέα.

28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου – Eκπαιδευτική επίσκεψη του έργου SUSTAIN στις Βρυξέλλες

Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, του Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη, καθώς και αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων, πρώην και νυν Δημάρχων και άλλων επισήμων.

Το πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε παρουσία των μελών της, ξεκίνησε με τη λογοδοσία του Προέδρου της Ένωσης Δήμων και Δημάρχου Λεμεσού κου Ανδρέα Χρίστου για το έτος 2010, στην οποία, ο κ. Χρίστου αφού αναφέρθηκε στα βασικά επιτεύγματα της Ένωσης Δήμων τα τελευταία τριάντα χρόνια, σημείωσε ότι «υπάρχουν ακόμα στόχοι, για την επίτευξη των οποίων καταβάλλεται έντονη και συνεχής προσπάθεια, τόσο από την Ένωση όσο και από όλους τους Δήμους».

Ο κ. Χρίστου εξέφρασε την απογοήτευσή του στο θέμα της μη επίτευξης της οικονομικής αυτονομίας των Δήμων και της μη θεσμοθέτησης της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους. Όπως είπε, για πολλά χρόνια εκκρεμεί επίσης το θέμα της επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της αποτελεσματικής είσπραξης Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας, με αρνητικές συνέπειες για τα οικονομικά των Δήμων.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι ήρθε η ώρα για να εφαρμοστεί ο Οδικός Χάρτης που εισηγήθηκε η Ένωση Δήμων πριν από ένα χρόνο και ο οποίος θα οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο χορηγίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χρίστου είπε ότι η πορεία της Ένωσης θα συνεχιστεί σε τομείς που θεωρούνται σημαντικοί, όπως είναι η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός διαφόρων νομοθεσιών για την πολεοδομική ανάπτυξη και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Χρίστου κάλεσε επίσης όλους, ενόψει τοπικών εκλογών, ”να κρατηθούμε σε ένα ψηλό επίπεδο και μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες που έχουμε στη διάθεσή μας, να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας με την προσθήκη και νέου αίματος στις τάξεις των αιρετών, για να βαδίσουμε όλοι μαζί το δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και της ευημερίας”.

Αναφορά έκανε τέλος και στους Κατεχόμενους Δήμους, λέγοντας ότι ”χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε λύση που θα επανενώνει το λαό και τον τόπο μας και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ειρηνική συμβίωση και την πρόοδο σε μία κοινή πατρίδα”.

Την άμεση στήριξη της Κυβέρνησης, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση, ενδυνάμωση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξέφρασε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Μιλώντας για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ανέφερε ότι διεξάγονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, αφού σηματοδοτείται από τη δρομολογούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξέφρασε, μάλιστα, την ανάγκη που έχει ο τόπος για μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση, ικανή να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής πνοής και να δίνει λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα του πολίτη.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνησή του θα συνεχίσει, παρά τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να παραμένει αλληλέγγυος προς τις Τοπικές Αρχές, όπως έπραξε και τα προηγούμενα τρία περίπου χρόνια με μια σειρά αποφάσεων και μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, τόνισε ότι οι Τοπικές Αρχές αποτελούν το φυσικό σύμμαχο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιτυχή υλοποίηση ενός ευρύτατου φάσματος κρίσιμων και καινοτόμων πολιτικών που υλοποιούνται. Ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε ως επιτακτική την έγκριση των δύο νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν τη συμπλεγματοποίηση σε εθελοντική βάση Κοινοτήτων και την ενοποίηση και κωδικοποίηση των Νόμων περί Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τη σύσταση, τις δομές και αρμοδιότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων ως δευτεροβάθμιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια που θα προκύψουν από τις εκλογές του Δεκεμβρίου, να μπορέσουν να λειτουργήσουν στη βάση αυτού του νέου ενοποιημένου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα κωδικοποιεί και τις πρόνοιες για τη σύσταση των νέων θεσμικών δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η 28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου είχε και εορταστικό χαρακτήρα, αφού η Ένωση Δήμων έκλεισε φέτος 30 χρόνια ύπαρξης και δράσης. Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στην τριαντάχρονη πορεία της Ένωσης, η οποία, όπως είπε, «δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αφού οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στα χρόνια αυτά, αρχής γενομένης από την ίδρυσή της, ήταν αμέτρητες».

Παράλληλα, παρουσίασε τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της Ένωσης τα τελευταία χρόνια, τα οποία διαμήνυσε ότι θα συνεχιστούν. Με την ευκαιρία των τριαντάχρονων της Ένωσης βραβεύτηκαν με διπλώματα, ο ιδρυτής και εμπνευστής της Ένωσης, κ. Λέλλος Δημητριάδης, οι πρώην Πρόεδροι της Ένωσης κ.κ. Μιχαλάκης Ζαμπέλας και Δημήτρης Κοντίδης, καθώς και Δήμαρχοι που υπηρέτησαν την Ένωση Δήμων, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

30 χρόνια Ένωση Δήμων Κύπρου: Ενημερωτικά περίπτερα

Στην προσπάθειά της να τονίσει τη σημαντική επέτειο της συμπλήρωσης 30 χρόνων ζωής της, η Ένωση Δήμων Κύπρου αποφάσισε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου να λειτουργήσουν 19 περίπτερα που αντιπροσώπευαν ελεύθερους και κατεχόμενους Δήμους, σε όλες τις αστικές περιοχές σε διάφορα σημεία της Κύπρου.

Σκοπός των περιπτέρων ήταν να δώσουν σε όσους τα επισκεφτούν μια ικανοποιητική πληροφόρηση για την ιστορία, το ρόλο, τα επιτεύγματα και την προσφορά της Ένωσης Δήμων, ενώ κατά διαστήματα οι πολίτες που τα επισκέπτονταν είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν εκεί Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους για περαιτέρω πληροφόρηση.

Πιο συγκεκριμένα, περίπτερα λειτούργησαν στους παρακάτω Δήμους: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Στρόβολος, Άγιος Δομέτιος, Λακατάμια, Άγιος Αθανάσιος, Μέσα Γειτονιά, Γερμασόγεια, Αθηένου, Αραδίππου, Αγία Νάπα, Παραλίμνι, Γεροσκήπου και Πόλη Χρυσοχούς. Περίπτερα Κατεχόμενων Δήμων λειτούργησαν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα.

30 χρόνια Ένωση Δήμων Κύπρου: 28η Γενική Ετήσια Συνέλευση

Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, του Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη, καθώς και αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων, πρώην και νυν Δημάρχων και άλλων επισήμων.

Το πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε παρουσία των μελών της, ξεκίνησε με τη λογοδοσία του Προέδρου της Ένωσης Δήμων και Δημάρχου Λεμεσού κου Ανδρέα Χρίστου για το έτος 2010, στην οποία, ο κ. Χρίστου αφού αναφέρθηκε στα βασικά επιτεύγματα της Ένωσης Δήμων τα τελευταία τριάντα χρόνια, σημείωσε ότι «υπάρχουν ακόμα στόχοι, για την επίτευξη των οποίων καταβάλλεται έντονη και συνεχής προσπάθεια, τόσο από την Ένωση όσο και από όλους τους Δήμους».

Ο κ. Χρίστου εξέφρασε την απογοήτευσή του στο θέμα της μη επίτευξης της οικονομικής αυτονομίας των Δήμων και της μη θεσμοθέτησης της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους. Όπως είπε, για πολλά χρόνια εκκρεμεί επίσης το θέμα της επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της αποτελεσματικής είσπραξης Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας, με αρνητικές συνέπειες για τα οικονομικά των Δήμων.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι ήρθε η ώρα για να εφαρμοστεί ο Οδικός Χάρτης που εισηγήθηκε η Ένωση Δήμων πριν από ένα χρόνο και ο οποίος θα οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο χορηγίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χρίστου είπε ότι η πορεία της Ένωσης θα συνεχιστεί σε τομείς που θεωρούνται σημαντικοί, όπως είναι η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός διαφόρων νομοθεσιών για την πολεοδομική ανάπτυξη και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Χρίστου κάλεσε επίσης όλους, ενόψει τοπικών εκλογών, ”να κρατηθούμε σε ένα ψηλό επίπεδο και μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες που έχουμε στη διάθεσή μας, να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας με την προσθήκη και νέου αίματος στις τάξεις των αιρετών, για να βαδίσουμε όλοι μαζί το δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και της ευημερίας”.

Αναφορά έκανε τέλος και στους Κατεχόμενους Δήμους, λέγοντας ότι ”χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε λύση που θα επανενώνει το λαό και τον τόπο μας και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ειρηνική συμβίωση και την πρόοδο σε μία κοινή πατρίδα”.

Την άμεση στήριξη της Κυβέρνησης, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση, ενδυνάμωση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξέφρασε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Μιλώντας για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ανέφερε ότι διεξάγονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, αφού σηματοδοτείται από τη δρομολογούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξέφρασε, μάλιστα, την ανάγκη που έχει ο τόπος για μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση, ικανή να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής πνοής και να δίνει λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα του πολίτη.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνησή του θα συνεχίσει, παρά τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να παραμένει αλληλέγγυος προς τις Τοπικές Αρχές, όπως έπραξε και τα προηγούμενα τρία περίπου χρόνια με μια σειρά αποφάσεων και μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, τόνισε ότι οι Τοπικές Αρχές αποτελούν το φυσικό σύμμαχο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιτυχή υλοποίηση ενός ευρύτατου φάσματος κρίσιμων και καινοτόμων πολιτικών που υλοποιούνται. Ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε ως επιτακτική την έγκριση των δύο νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν τη συμπλεγματοποίηση σε εθελοντική βάση Κοινοτήτων και την ενοποίηση και κωδικοποίηση των Νόμων περί Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τη σύσταση, τις δομές και αρμοδιότητες των Επαρχιακών Συμβουλίων ως δευτεροβάθμιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια που θα προκύψουν από τις εκλογές του Δεκεμβρίου, να μπορέσουν να λειτουργήσουν στη βάση αυτού του νέου ενοποιημένου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα κωδικοποιεί και τις πρόνοιες για τη σύσταση των νέων θεσμικών δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η 28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου είχε και εορταστικό χαρακτήρα, αφού η Ένωση Δήμων έκλεισε φέτος 30 χρόνια ύπαρξης και δράσης. Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στην τριαντάχρονη πορεία της Ένωσης, η οποία, όπως είπε, «δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αφού οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στα χρόνια αυτά, αρχής γενομένης από την ίδρυσή της, ήταν αμέτρητες».

Παράλληλα, παρουσίασε τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της Ένωσης τα τελευταία χρόνια, τα οποία διαμήνυσε ότι θα συνεχιστούν. Με την ευκαιρία των τριαντάχρονων της Ένωσης βραβεύτηκαν με διπλώματα, ο ιδρυτής και εμπνευστής της Ένωσης, κ. Λέλλος Δημητριάδης, οι πρώην Πρόεδροι της Ένωσης κ.κ. Μιχαλάκης Ζαμπέλας και Δημήτρης Κοντίδης, καθώς και Δήμαρχοι που υπηρέτησαν την Ένωση Δήμων, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Έργο SUSTAIN: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στις Βρυξέλλες

Όπως σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο τεύχος μας, από τις 4 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου SUSTAIN στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν 25 συνολικά άτομα από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μετά το τέλος της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματο-λόγια, προκειμένου να μπορέσει να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους για την εκπαιδευτική επίσκεψη. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν σε σχέση με δέκα κριτήρια που αφορούσαν τις προσδοκίες τους πριν την επίσκεψη, τη διάρθρωση του προγράμματος της επίσκεψης και το κατά πόσο αυτή εξυπηρετούσε τους σκοπούς του έργου SUSTAIN, καθώς και τις γνώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την επίσκεψη.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμειναν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με 8 από τα 10 παραπάνω κριτήρια. Πολλοί ωστόσο δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει πριν από τη συμμετοχή τους, το σκοπό της επίσκεψης (γεγονός που εξηγείται από το γεγονός ότι για πολλούς από τους συμμετέχοντες ήταν η πρώτη επίσκεψη αυτού του είδους στις Βρυξέλλες) και ότι θα προτιμούσαν να υπάρχουν περισσότερες «πρακτικές» και λιγότερες θεωρητικές ή γενικές παρουσιάσεις οργανισμών από τους διάφορους ομιλητές.

30 χρόνια Ένωση Δήμων Κύπρου: Δημοσιογραφική διάσκεψη

Στα πλαίσια των εορτασμών των 30 ετών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου, στη Δημοσιογραφική Εστία, δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στην πορεία της Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, στους σημαντικούς σταθμούς αυτής της πορείας, καθώς και στους μελλοντικούς της στόχους.

«Η Ένωση Δήμων είναι στις επάλξεις και θα παραμείνει, γιατί οφείλει να παρέχει συνεχή στήριξη και αναβάθμιση προς τους Δήμους και τις Τοπικές Αρχές. Η πορεία της Ένωσης Δήμων θα συνεχιστεί με προσήλωση στο στόχο της βελτίωσης των οικονομικών των Δήμων», είπε ο κ. Χρίστου, σημειώνοντας σειρά άλλων τομέων τους οποίους η Ένωση θεωρεί σημαντικότατους για την πετυχημένη πορεία της: Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων, τόσο για τη δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη, στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος των στερεών αποβλήτων, των χωματερών και άλλων υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Επίσης, η Ένωση Δήμων δρομολογεί την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τη συνέχιση στήριξης των Αντιπροσωπειών της Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, καθώς και σε άλλα διεθνή σώματα. Όσον αφορά στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι η Ένωση Δήμων έχει αξιολογήσει ως θέμα ύψιστης ανάγκης την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου, αυτό που είναι γνωστό ως e-government. «Το έργο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και κατ’ επέκταση θα αυξήσει την αποδοτικότητά τους, θα αναβαθμίσει κατακόρυφα την επικοινωνία των Δήμων με τους δημότες τους και θα δημιουργήσει σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων μέσα από διαδικασίες και συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το έργο βρίσκεται στα πρώτα στάδια της πραγματοποίησής του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πορεία της Ένωσης Δήμων, ο Πρόεδρός της είπε ότι αριθμεί 33 μέλη τα οποία αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα το σύνολο των Δήμων της Κύπρου, από τους οποίους οι 9 είναι κατεχόμενοι. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο αριθμός των Δήμων, με τη δημοσίευση διατάγματος του Υπουργoύ Εσωτερικών, έχει αυξηθεί από τις 21 Οκτωβρίου 2011 σε 39 και αναμένεται ότι όλοι σύντομα θα είναι μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

«Οι προσπάθειες των Δήμων για την ίδρυση της Ένωσης άρχισαν στις αρχές του 1980 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Λευκωσίας κ. Λέλλου Δημητριάδη. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1980 στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας. Σ’ αυτήν παρέστησαν εκπρόσωποι και των 15 τότε αστικών και αγροτικών Δήμων της Κύπρου, καθώς και 2 Μέλη των Συμβουλίων Βελτιώσεως Αγίου Δομετίου και Αραδίππου», ανέφερε ο κ. Χρίστου.

Εν συνεχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά μερικούς σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της Ένωσης Δήμων, όπως η ετοιμασία του προσχεδίου για τον περί Δήμων Νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της πρόνοιας για Δημοτικές Εκλογές, τα Σύμφωνα Συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών, με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, με την Ένωση Δήμων Μάλτας και την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Χίου, (τη σημερινή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου).

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση κοινής πολιτικής και πρακτικής μεταξύ όλων των Δήμων σχετικά με τις άδειες οικοδομής και άλλες άδειες, η οποία πέτυχε την απαραίτητη ομοιομορφία και συνέβαλε στη γρηγορότερη έκδοση αδειών, την αποφυγή λαθών και γενικά την τήρηση της τάξης στο θέμα των αδειών. Επίσης, είπε ότι η προκήρυξη αρχών και στρατηγικής για το περιβάλλον και οι διεργασίες για την ορθή διαχείριση των σκυβάλων, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανακύκλωση υλικών, έχουν δημιουργήσει ικανοποιητική βάση για ολοκλήρωση ενός σωστού χειρισμού σχετικών θεμάτων.

Ο κ. Χρίστου έκανε επίσης αναφορά στο Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005, και το οποίο σε καθημερινή βάση παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φροντίζει να εξασφαλίζει στους Δήμους αξιόπιστη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και σε ό,τι αφορά το εθνικό Θέμα.

«Τα τελευταία χρόνια, το Γραφείο Βρυξελλών έχει αναλάβει και έχει διοργανώσει σε συνεργασία με τη Γραμματεία μας, μια σειρά από μεγάλες διεθνείς συνεδρίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και τις Βρυξέλλες, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξασφαλίσει για την Ένωση Δήμων, ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 300.000 ευρώ, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ένωσης και των Δήμων μας, αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής της Ένωσης Δήμων», πρόσθεσε.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ: Αντικατοχική Εκδήλωση των Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου – 15 Νοεμβρίου 2011

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στην Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία Αντικατοχική εκδήλωση των εννέα κατεχομένων Δήμων της Κύπρου, Αμμοχώστου, Κερύνειας, Μόρφου, Λύσης, Λαπήθου, Κυθρέας, Καραβά, Λευκονοίκου και Ακανθούς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ανακήρυξη του ψευδοκράτους πριν 28 χρόνια, μια παράνομη ενέργεια της κατοχικής Τουρκίας που είχε ως προφανή στόχο τη σταδιακή νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων και Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Α. Γαλανός ο οποίος μεταξύ άλλων ανέλυσε τη σημαντική αποστολή των Κατεχομένων Δήμων. Στον χαιρετισμό του ο κ. Γαλανός ανέφερε και τα ακόλουθα: «Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι ο ρόλος μας δεν είναι απλώς να ανταμώνουμε και να καταδικάζουμε την εισβολή, την κατοχή της πατρίδας μας και την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ο στόχος μας είναι η ανατροπή των κατοχικών δεδομένων και να εργαστούμε ο καθένας από τη δική του έπαλξη να προβληθεί το κατοχικό προσωπείο της Τουρκίας και να δεχτεί επιτέλους πιέσεις ότι αυτή η απαράδεχτη κατάσταση της διαίρεσης και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας πρέπει να τερματιστεί». Το χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια ανάγνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου. Μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του Προέδρου έγινε αναφορά για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση μέσα από τη διαδικασία των συνομιλιών για εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης στο Εθνικό μας Θέμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω της άκαμπτης και αδιάλλακτης Τουρκικής θέσης σε πολλά θέματα.

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε την προβολή ταινίας μικρού μήκους με θέμα την καταστροφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού της Κύπρου από την Τουρκία. Το σενάριο της ταινίας ανέλαβε η κα. Άννα Μαραγκού και τη σκηνοθεσία ο κ. Μιχάλης Γεωργιάδης. Η πρωτοβουλία παραγωγής της ταινίας ανήκει στην Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων η οποία και ανέλαβε όλα τα έξοδα παραγωγής.

Μέσα από την προβολή της ταινίας ανεδείχθησαν πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας και την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Μέσα από τις εικόνες και τα κείμενα υπήρξε μια πλήρης αποτύπωση της κατάστασης όπως είναι σήμερα η οποία πραγματικά συγκλονίζει, προκαλεί τα αισθήματα των Ελληνοκυπρίων και όχι μόνο και αναδεικνύει το μεγάλο έγκλημα που συντελείται εις βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και του Παγκόσμιου Πολιτισμού γενικότερα.

Η επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων έχει θέσει μέσα στις προτεραιότητές της να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ταινία με διάφορες ενέργειες όπως η αποστολή της σε διάφορα πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού στις πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό, σε οργανώσεις αποδήμων μας, σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Κύπρου και του εξωτερικού, στο Ευρωκοινοβούλιο και σε πολλούς άλλους φορείς στους οποίους πρέπει να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση για το Εθνικό μας θέμα και ειδικότερα για την καταστροφή ενός Ευρωπαϊκού πολιτισμού που βρίσκεται στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ό οποίος αναφέρθηκε στην αξία του πολιτισμού και τη βασική του διάσταση σαν ένα θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Με αριθμητικά στοιχεία και κραυγαλέα παραδείγματα για την καταστροφή που γίνεται στις κατεχόμενες περιοχές μας τονίστηκε ότι ο πανάρχαιος πολιτισμός της Κύπρου ο οποίος αποτελεί μέρος του πολιτισμού της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο αφανισμού από το παράνομο στρατιωτικό καθεστώς της Τουρκίας. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων να προβάλει αυτό το θέμα μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση και έρευνα δεσμεύτηκε δε όπως η ταινία αποσταλεί σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία υπάρχει επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, ακαδημαϊκά και άλλα, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για το θέμα της διαφώτισης και της σωστής ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη ενότητα της καταστροφής της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μίλησε στην εκδήλωση το μέλος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου. Τονίστηκε για άλλη μια φορά ότι η αποστολή των κατεχόμενων Δήμων εκτός των εκδηλώσεων συντήρησης μνήμης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δημοτών είναι η προβολή των δικαίων του προσφυγικού κόσμου , της ιστορίας και του πολιτισμού των κατεχόμενων περιοχών μας και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που έχουν σχέση με την αποκατάσταση και διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Κύπρου σε συνθήκες ευημερίας, ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Από την Eπιτροπή Κατεχομένων Δήμων Κύπρου
Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: 2η ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου, επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, η οποία είχε λάβει χώρα από τις 9 έως τις 19 Μαΐου 2011 και κατά την οποία ο κ. Κάμπουρας είχε επαφές με εκπροσώπους των Κυπριακών Δήμων, προκειμένου να μπορέσει να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε έναν από αυτούς, σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Εφαρμόζοντας την αποτελεσματική -όπως αποδείχθηκε- μεθοδολογία της πρώτης επίσκεψης του εμπειρογνώμονα, επιλέχθηκε και αυτή τη φορά να οργανωθούν τρεις συναντήσεις παγκύπρια, στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Δημοτικοί Γραμματείς και λειτουργοί των Δήμων. Έτσι, στις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο Δήμο Λεμεσού, στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Στις 24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Στροβόλου η συνάντηση των Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας, στην οποία συμμετείχαν και οι Κατεχόμενοι Δήμοι, ενώ στις 25 Νοεμβρίου συναντήθηκαν στο Δήμο Λάρνακας οι Δήμοι των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Στις συναντήσεις, o κ. Κάμπουρας παρουσίασε τα κύρια σημεία της «Έκθεσης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης των Δήμων της Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

Σ’ αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά, τόσο τα προβλήματα που διαπίστωσε ο εμπειρογνώμονας κατά την πρώτη του επίσκεψη, όσο και οι εισηγήσεις και προτάσεις του προς τους Δήμους για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και τη βελτίωση των επιδόσεων των Δήμων κατά την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στην παρουσίασή του ο κ. Κάμπουρας τόνισε ότι οι Δήμοι της Κύπρου μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: α) μεγάλοι και ενεργοί Δήμοι, β) μικροί Δήμοι με περιορισμένη εμπειρία και γ) κατεχόμενοι Δήμοι. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι Δήμοι παρουσιάζουν –σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- τα ίδια προβλήματα:

 • Το σύνολο των Δήμων λαμβάνουν το πληροφοριακό υλικό που τους αποστέλλεται από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, όμως αυτό δεν διαχέεται επαρκώς στο εσωτερικό των Δήμων (ανά τμήμα ή ανά αρμόδιο).
 • Το σύνολο των Δήμων μέχρι σήμερα δεν έχει επιδιώξει και δεν έχει αναπτύξει συνέργειες και ευρύτερες συνεργασίες ή συντονισμένες προσπάθειες, ούτε με άλλους Δήμους της Κύπρου, ούτε με την Ένωση Δήμων.
 • Συνήθως δεν υπάρχει ξεκάθαρο όραμα των Δήμων (σε επίπεδο πολιτικό/ Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικά με την προσέγγισή τους στα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υπάρχει από μικρό έως και σε μεγάλο βαθμό υποστελέχωση και υποαπασχό-ληση στελεχών με καθορισμένες αρμοδιότητες στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που όμως τα τελευταία χρόνια σημειώνει μείωση.
 • Πολύ συχνά ο αυξημένος φόρτος εργασίας πιέζει προς τα κάτω την προτεραιότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς οι εργασίες ρουτίνας έρχονται σε πρώτη μοίρα, αφήνοντας πίσω στην agenda εξίσου σημαντικά αλλά πιο γενικά και μακροπρόθεσμα ζητήματα, που θα μπορούσαν να βρουν λύση μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας σε μεγάλο μέρος των δυνητικά εμπλεκομένων λειτουργών σε πολλά τμήματα.
 • Υπάρχει ελλειπής γνώση των υψηλόβαθμων στελεχών π.χ. Διευθυντών Τμημάτων, αλλά και των αιρετών σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη χρησιμότητά τους.
 • Υπάρχει δισταγμός για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ειδικά αν υπάρχει προηγούμενη κακή εμπειρία.
 • Υπάρχει δυσκολία σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις προσκλήσεις χρηματοδότησης.
 • Συνήθως υπάρχουν στενά χρονικά περιθώρια για λήψη απόφασης συμμετοχής σε αυτά, καθώς δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος προγραμματισμός που να εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών, ενώ παράλληλα το διάγραμμα ροής εργασιών που απαιτείται για τη συμμετοχή σε έργο τρίτων ή την υποβολή εξ αρχής νέου έργου, πολλές φορές είναι δαιδαλώδες ή κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να εκπέσει λόγω πολλών και διαφορετικών ενδιάμεσων εμπλεκομένων π.χ. πολλά εμπλεκόμενα τμήματα, έγκριση από ΔΣ κ.λπ.
 • Υπάρχει έλλειψη επαρκούς γνώσης όσον αφορά τις ανάγκες κάθε Δήμου και το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό (πχ σε επίπεδο πενταετίας).
 • Υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση που αφορούν τη συνεργασία με άλλους εταίρους, την αποτελεσματική επίβλεψη εκπόνησης υπηρεσιών και εν γένει εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση, την έγκαιρη και ικανοποιητική απορρόφηση πόρων αλλά και τη σωστή αντιμετώπιση των μετέπειτα διοικητικών και διαχειριστικών ελέγχων.
 • Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εσωτερικά εμπλεκομένων υπηρεσιών των Δήμων ή με τα δημοτικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Τα αποτελέσματα των έργων πολλές φορές δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό και δεν αξιοποιούνται επαρκώς από τις υπηρεσίες των Δήμων, ενώ συχνά παραμένουν στα συρτάρια των υπηρεσιών που τα εκτέλεσαν, χωρίς να προσθέτουν περεταίρω αξία στη λειτουργία του φορέα. Επίσης δεν έχει δοθεί βάρος στην εμπλοκή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοχή και αξιοποίησή τους.
 • Ελλείψεις, τέλος, παρουσιάζονται στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην αυτοματοποίηση των εργασιών και στην εξεύρεση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας κατά περίπτωση, εξαιτίας κυρίως της μικρής εμπειρίας που υπάρχει σ’ αυτόν τον τομέα.

Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής μέχρι τετρακατοικία.

ΚΩΔΙΚΟΣ 1.

Αφορά την περίπτωση οικιστικής, μόνον, ανάπτυξης, μέχρι τετρακατοικία, όπου το ακίνητο:
(i)   είναι εγγεγραμμένο οικόπεδο,
(ii)  βρίσκεται σε ζώνη Κα, Η, Τα ή εντός καθορισμένου ορίου Ανάπτυξης και
(iii) δεν επηρεάζεται από οποιοδήποτε σχέδιο διάνοιξης ή συνέχισης ή διερεύνησης του οδικού δικτύου.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στο Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης (ΚΔΠ 70 / 2002), δεν απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, αλλά μόνον άδειας σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (Κεφ.96) από την Αρμόδια Αρχή (οικείο Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση).

Σημειώνεται ότι οι Διατάξεις του Ειδικού Διατάγματος Ανάπτυξης ισχύουν επιπρόσθετα από τις διατάξεις του Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης και υπερισχύουν σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ τους.

Τι πρέπει να υποβληθεί

 1. Έντυπο αίτησης της Αρμόδιας Αρχής υπογραμμένο από όλους τους συνιδιοκτήτες. (Έντυπο 1). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
 2. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης των μελετητών του έργου  (Έντυπο 3 – υποβάλλεται για όλους τους τύπους οικοδομών)
 3. Αντίγραφα των εγγράφων ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου (αφορά τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό του έργου).
 4. Έντυπο αυτοελέγχου (Έντυπο 4 ή Έντυπο 4Α). Το Έντυπο 4Α συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε περίπτωση που θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Διατάγματος ημερ. 3.7.2013 (Κ.Δ.Π. 248/2013) που εκδόθηκε με βάση το Άρθρο 3Α(1)(α) του Κεφ. 96.
 5. Βεβαιώσεις ΕΤΕΚ για όλους τους μελετητές. Σε περίπτωση που η ηλεκτρολογική μελέτη εκπονήθηκε από πρόσωπο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του Κανονισμού 3(6) των περί Οδών και Οικοδομών ( Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ) Κανονισμών, ΚΔΠ 111 / 2006, αντί βεβαίωση του ΕΤΕΚ, θα πρέπει να υποβάλλεται Ειδική Εξουσιοδότηση από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
 6. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής ( τίτλου ιδιοκτησίας ) μαζί με το πρωτότυπο για έλεγχο. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα – το αργότερο 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, να υποβάλλεται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μαζί με δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ότι δεν ενίσταται στην αίτηση για άδεια.
 7. Δύο επίσημα τοπογραφικά σχέδια του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πρόσφατης έκδοσης, υπογραμμένα και σφραγισμένα από το Μελετητή, στα οποία να δείχνεται η προτεινόμενη ανάπτυξη με κόκκινο μελάνι.
 8. Σχέδιο σε ελάχιστη κλίμακα 1:500 στο οποίο να δείχνεται η θέση της ανάπτυξης από τα σύνορα του οικοπέδου, τα υφιστάμενα και προτεινόμενα υψόμετρα της ανάπτυξης και τα υφιστάμενα υψόμετρα των παρακειμένων ιδιοκτησιών.
 9. Δύο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα σχέδια:
  i    Κατόψεις (υπογείου, ισογείου, μεσοπατώματος, όλων των ορόφων, οροφής και βοηθητικών οικοδομών)
  ii    Τομές σε δύο κατευθύνσεις και όψεις
 10. i    Εμβαδόγραμμα όλων των μονάδων ανά όροφο σε διαφάνεια (βλέπετε παράδειγμα στο Έντυπο 8).
  ii    Δύο σειρές σχεδίων αποχετεύσεων (με την ίδια σειρά όπως οι κατόψεις) μαζί με λεπτομερή σχέδια φρεατίων, σηπτικού και απορροφητικού λάκκου (όπου απαιτείται).
 11. Δύο σειρές της στατικής και αντισεισμικής μελέτης για όλες τις κατασκευές, που να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στατικά / κατασκευαστικά σχέδια:
  i    Θεμέλια.
  ii    Σχέδια πλακών (με την ίδια σειρά όπως οι κατόψεις).
  iii    Κατάλογοι υποστυλωμάτων, δοκών, τοίχων αντιστήριξης, περιτοιχίσματα
  iv    Σχέδια λεπτομερειών και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για άλλες κατασκευές, (π.χ. ξύλινες στέγες, περιτοιχίσματα, περιφράξεις, κολυμβητικές δεξαμενές, στέγαστρα, πέργολες κλπ).
  v    Κατασκευαστικά σχέδια μικρών βοηθητικών οικοδομών
 12. Δύο σειρές μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 111 / 2006.
 13. Δύο σειρές μελέτης μηχανολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 111 / 2006
 14. Δύο σειρές εγγράφων και υπολογισμών για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σύμφωνα με την ΚΔΠ 429 / 2006
Γενικές Σημειώσεις:
 1. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών όλων των συνιδιοκτητών.
 2. Τα επίσημα τοπογραφικά σχέδια τα οποία θα υποβάλλονται με τις αιτήσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου με πρόσφατη ημερομηνία.
 3. Οι μελέτες ( σχέδια και υπολογισμοί ) θα πρέπει να υπογράφονται από το μελετητή που τις εκπόνησε.
 4. Όλα τα σχέδια περιλαμβανομένου του τοπογραφικού πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από το μελετητή.
 5. Όλα τα έγγραφα και σχέδια να είναι κατάλληλα διπλωμένα σε μέγεθος Α4 με τρόπο που να μπορούν να τρυπηθούν και να στερεωθούν κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου αλλά να μπορούν να ανοιχθούν για έλεγχο.