Εκδήλωση καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και η Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων προσκαλούν τον προσφυγικό και όχι μόνο κόσμο να δώσει μαζικά το παρών του στην εκδήλωση Καταδίκης Ανακήρυξης του Ψευδοκράτους που διοργανώνεται τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. στο θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, θα είναι ο έντιμος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Για διευκόλυνση της μετάβασης θα υπάρχουν λεωφορεία από Λεμεσό και Λάρνακα δωρεάν. Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες.

Σας περιμένουμε όλους για να υψώσουμε στεντόρεια φωνή ενάντια στο έγκλημα που συντελείται σε βάρος της Κύπρου μας.

 

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων

 

Κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667.
Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396.
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1 Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:
(α) σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής
(β) ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων
(γ) αξιολόγηση προσφορών
(δ) διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων
(ε) σχεδιασμό, συντήρηση και διαχείριση τραπεζών πληροφοριών
(στ) ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων Internet και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων
(ζ) διεύθυνση, διαχείριση και συντήρηση έργων πληροφορικής
(η) διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας

2.2 Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ένωσης Δήμων. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει μελέτες, σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, εξετάζει και ελέγχει τα παραδοτέα διαφόρων έργων και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

2.3 Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.

2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες, Data Communications).

3.2 Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου συναφούς με τα πιο πάνω θέματα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3.3 Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα σύνταξης στις γλώσσες αυτές επιστολών, υπομνημάτων, μελετών, εκθέσεων, πρακτικών κτλ με σαφήνεια και ταχύτητα.

3.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

3.5 Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

3.6 Πείρα στη διεύθυνση έργων πληροφορικής (να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς), στα οποία να έχουν χρησιμοποιηθεί μεθοδολογίες παρακολούθησης έργων, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:
(α) Στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής της Πληροφορικής, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

(β) Ο κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης, δυνατό να εργάζεται με ειδικό ωράριο, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει η Ένωση Δήμων.

(γ) Σημειώνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου, αναφορικά με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, για πρόσωπα που από την 1.1.2012 διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

 

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ ώρα, της Παρασκευής, 23 Νοεμβρίου 2018, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (www.ucm.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτές εξετάσεις, σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου.

Νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των υπηρεσιών της, πληροφορεί το κοινό ότι έχει ανανεώσει την ιστοσελίδα της, προσδίδοντας της μέσα από ένα λιτό, σύγχρονο και λειτουργικό σχεδιασμό, ελκυστική προβολή και απεικόνιση του περιεχομένου.

Μέσω της νέας ιστοσελίδας, την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε στην ελληνική και αγγλική εκδοχή της, θα έχετε πρόσβαση σε πληθώρα ενημερωμένων πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού, όπως τη δομή, τα μέλη και τις δράσεις του οργανισμού, τη διεθνή εκπροσώπηση της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρήσιμα έντυπα καθώς και θέματα πολιτικής, μεταξύ άλλων.

Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε τόσο για τα νέα της Ένωσης, όσο και για τα νέα και τις εκδηλώσεις του κάθε Δήμου ξεχωριστά, αφού η ιστοσελίδα αναπαράγει αυτόματα τις δημοσιεύσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Δήμων (http://ucm.org.cy/#tab-id-2).

Όπως σημείωσε και ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, κ. Ανδρέας Βύρας, στο χαιρετισμό του, «η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να συμβαδίζει με την εποχή της. Στην εποχή της ψηφιοποίησης, καταβάλλουμε λοιπόν προσπάθεια να εκσυγχρονίσουμε την πλατφόρμα μας, προσφέροντας πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την Ένωσή μας. Έτσι, ανταποκρινόμενοι στις σημερινές ανάγκες, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή υπηρεσία, λειτουργική, εύχρηστη και προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο».

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ανανεωμένο ιστότοπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στη διεύθυνση www.ucm.org.cy. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα).

Κοινά τα προβλήματα και τα αιτήματα των ακριτικών και ημικατεχόμενων Δήμων

Η Επιτροπή Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων συνήλθε την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018, σε συνεδρία κατά την οποία συζητήθηκε σειρά θεμάτων που αφορούν τους Δήμους αυτούς λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθυνθεί στον Υπουργό Εσωτερικών για το θέμα της επαναφοράς Σχεδίου Αναζωογόνησης και Αναβίωσης Ακριτικών περιοχών και πιο συγκεκριμένα ένα σχέδιο στεγαστικού χαρακτήρα για νεαρά ζευγάρια και επιδιόρθωσης υφιστάμενων κατοικιών, αφού όπως παρατηρήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, οι ακριτικοί δήμοι γερνούν και ερημώνονται ειδικά στις περιοχές που συνορεύουν με την Νεκρή Ζώνη.

Επίσης, η Επιτροπή υπενθυμίζει το αίτημα της για δημιουργία Πράσινων Σημείων στους Δήμους αυτούς, καθώς το πρόβλημα με τα απορρίμματα εντός της Νεκρής Ζώνης είναι ανεξέλεγκτο.

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της διάνοιξης οδοφραγμάτων ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και καλεί την Κυβέρνηση να ασκήσει όλες της τις πιέσεις για επίσπευση του ανοίγματος του δρόμου Αγλαντζιάς – Πυρΐου – Αθηένου, όπως επίσης και των οδοφραγμάτων της Πύλης Πάφου και της Πύλης Αμμοχώστου (Ορφέας) στη Λευκωσία.

Τέλος, η Επιτροπή εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για την πιθανή αποχώριση της UNFICYP πριν την εξεύρεση λύσης του κυπριακού. Όπως σημειώθηκε, για τους ακριτικούς δήμους η παρουσία του ΟΗΕ παρέχει ασφάλεια και ρυθμίζει διάφορα καθημερινά θέματα όπως είναι π.χ. η χρήση της Νεκρής Ζώνης για γεωργικούς σκοπούς.

 

Επιτροπή Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων

Ένωση Δήμων Κύπρου

 

Δελτίο Τύπου 131ης Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

«Όχι» των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της ΕΕ σε προτεινόμενες αποκοπές στα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής και Γεωργίας

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη δεν θα επιτύχει ποτέ τους στόχους της κατά τα έτη 2021-27 χωρίς να αυξήσει τους πόρους στο 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 27. Υπογραμμίζουν ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αυξηθεί για να ανακτήσει τη δύναμη της.  Αντιτίθενται στις περικοπές στην πολιτική συνοχής και τη γεωργία της ΕΕ και παροτρύνουν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαθέσουν νέα μέσα για τις πόλεις και τις περιφέρειες να επενδύσουν σε θέσεις εργασίας, δράση για το κλίμα και ολοκλήρωση.

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών – η συνέλευση των Περιφερειακών και Τοπικών Αντιπροσώπων της ΕΕ – ενέκρινε τη θέση της σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) που ορίζει ανώτατα όρια δαπανών για όλες τις πολιτικές της ΕΕ για το 2021-2027.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «Κατάσταση της Ένωσης: από τη σκοπιά  των περιφερειών και των πόλεων», ο πρόεδρος της ΕΕΤΠ, κύριος Karl-Heinz Lambertz,  υπογράμμισε ότι η Ευρωπαίοι χρειάζονται έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ που να δίνει στις περιφέρειες και τις πόλεις τα μέσα για την επίτευξη μιας φιλόδοξης Ευρώπης. Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς που υπάρχουν (όπως πχ την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαφορά στην ικανότητα για συνεισφορά των κρατών μελών) σημείωσε τη θέση της ΕΕτΠ ότι η  υιοθέτηση του προϋπολογισμού επείγει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις επόμενες ευρω-εκλογές του 2019 , για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην Ένωση, καθώς η χρονοβόρα εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον και το όραμα της ΕΕ.

 

Οι Τοπικοί /Περιφερειακοί εκπρόσωποι χαιρέτισαν την προσέγγιση της σχετικής Γνωμοδότησης του σώματος που επικεντρώνεται σε ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό νέο ΠΔΠ. Η Γνωμοδότηση εκφράζει  έντονα την αντίθεση τους για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για το νέο ΠΔΠ αποσκοπεί στη μεταφορά χρηματοδότησης από προγράμματα που μοιράζονται μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών, και περιφερειακών φορέων (επιμερισμένη διαχείριση) προς προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή. Καλούν επίσης για την έγκαιρη έγκρισή του ώστε τα  νέα χρηματοδοτικά προγράμματα να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση στις αρχές του 2021.

 

Παράλληλα με τη γνωμοδότηση για το ΠΔΠ, τα μέλη της ΕΕτΠ υιοθέτησαν 18 Γνωμοδοτήσεις σχετικές με νομοθετικές προτάσεις για θέματα που αφορούν ταμεία όπως αυτά για την Πολιτική συνοχής, το Μεταναστευτικό, το Περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές, την Έρευνα, καθώς και για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

 

Σχετικά με το μέλλον του ταμείου για την Πολιτική Συνοχής,  και για την αγροτική ανάπτυξη οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ανησυχούν σοβαρά για τις προτεινόμενες σημαντικές περικοπές (περίπου 10% και 28% αντίστοιχα). Θεωρούν ότι  ανεπαρκής χρηματοδότηση θα οδηγήσει σε αυξανόμενες ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις. Σύμφωνα με την ΕΤΠ,  το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πληγούν περισσότερο, ενώ παράλληλα τίθεται σε κίνδυνο, η εφαρμογή των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Επενδυτικών Ταμείων (τα επιχειρησιακά μέσα της πολιτικής συνοχής).

Όσον αφορά την ειδική πρόταση εδαφικής συνεργασίας, τα μέλη της ΕΕτΠ διαφωνούν με την προτεινόμενη περικοπή. Θεωρούν ότι η αποδυνάμωση ενός δημοφιλούς προγράμματος όπως το INTERREG θα είχε, αρνητικό αντίκτυπο σε μια φάση όπου ο ευρω-σκεπτικισμός βρίσκεται σε άνοδο.

Όσον αφορά τη Μετανάστευση, η ΕΕΤΠ, υιοθέτησε  σχετική γνωμοδότηση  χαιρετώντας επιφυλακτικά την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας μεγαλύτερης αποτελεσματικής και συντονισμένης διαχείρισης της μετανάστευσης, οι τοπικοί άρχοντες προειδοποιούν ότι δεν θα πρέπει  δοθεί υπερβολική έμφαση στον έλεγχο των συνόρων, (αφού οι προτάσεις προτείνουν ότι το 40% των κονδυλίων να δαπανηθούν για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης) αλλά στο σύστημα ασύλου, τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ένταξης.

 

Η Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ για τη Μετανάστευση επικρίνει επίσης τη συνεχιζόμενη περιθωριοποίηση των πόλεων και των περιφερειών, επισημαίνοντας ότι, μολονότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ενσωμάτωσης αποτελούν εκ των πραγμάτων ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, η Επιτροπή δεν απαντά σε επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕτΠ για τη σωστή διαχείριση του ταμείου.

 

Σε παρέμβαση της κατά τη συζήτηση, η επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ, κυρία Ελένη Λουκαΐδου, υπογραμμίζοντας ότι το μεταναστευτικό είναι ταυτόχρονα ανθρωπιστικό αλλά και κοινωνικό θέμα, εξέφρασε την ανησυχία της για την αυξητική τάση στον αριθμό των μεταναστών που έρχονται στην Κύπρο δια θαλάσσης ή περνώντας από τη διαχωριστική γραμμή στην υπό κατοχή ευρωπαϊκή χώρα, κατατάσσοντας την Κύπρο πρώτη σε αφίξεις προσφύγων και μεταναστών κατά αναλογία πληθυσμού και δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο σοβαρό πρόβλημα. Τόνισε δε ότι χωρίς αλληλεγγύη και μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, το τεράστιο αυτό πρόβλημα δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί.

Σε γνωμοδοτήσεις σχετικά με το Περιβάλλον, κλίμα και ενέργεια η ΕΕτΠ υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος και ο κίνδυνος για την κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσα από τις πρόνοιες του προτεινόμενου νέου προϋπολογισμού της ΕΕ.  Θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στις περικοπές που προβλέπονται για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, στην ανεπαρκή έμφαση στην ‘προστασία του κλίματος και στην προσαρμογή’, όπως καταγράφονται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, καθώς και στο χαμηλό στόχο δαπανών που προτείνονται για τις συνολικές επενδύσεις στις δράσεις για το κλίμα (η ΕΕτΠ ζητά να αντικατασταθεί το προτεινόμενο 25% κατώτατο όριο με ένα πιο φιλόδοξο του ύψους ου 30%).

 

Όσο αφορά την Έρευνα, η ΕΕτΠ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προτεινόμενη αύξηση των ‘κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία’ ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του νέου προγράμματος πλαισίου Horizon Europe, αλλά παράλληλα σημείωσε την ανησυχία ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν οι ανισότητες μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών που επωφελούνται από το πρόγραμμα, με τις συνέπειες από την προτεινόμενη μείωση των πόρων του Ταμείου Συνοχής.

 

Παράλληλα η ΕΕτΠ υιοθέτησε σειρά γνωμοδοτήσεων για τρέχοντα θέματα και ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως οι πολιτική για τις καθαρές θάλασσες και την στρατηγική για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία και τη σχετική οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης. Τα μέλη της ΕΕτΠ εξέφρασαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις του πλαστικού στο περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί  προτεραιότητα στον οικολογικό σχεδιασμό και την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης.

 

Οι Τοπικοί ηγέτες υποστήριξαν επίσης σχέδια για τη μείωση του όγκου των πλαστικών και των καυσίμων που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στη θάλασσα, τονίζοντας ότι σαφείς κανόνες, συνεπής επιβολή και μέτρια τέλη θα βοηθούσαν τους λιμένες και τα πλοία να διατηρήσουν τη θάλασσα καθαρή. Υπογράμμισε ότι τα σχέδια αυτά θα έχουν θετικές οικονομικές συνέπειες, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές θα βοηθήσουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας.

 

Σε τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Δερύνειας,  και μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κ Αντρος Καραγιάννης εστίασε στην ανάγκη εξεύρεσης τρόπων προστασίας των παραλιών από τα αποτσίγαρα και τα πλαστικά καλαμάκια τα οποία καταλήγουν στις θάλασσες. Δήλωσε επίσης με έμφαση ότι η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει την εξαγωγή κακής ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών σε τρίτες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία γιατί αυτά μολύνουν τους ωκεανούς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται «πλαστικοί ωκεανοί » με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

 

Στη 130η  Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, τα μέλη κ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, κ Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, κ Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων και κ Σταύρος Σταυρινίδης , Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου.

 

**** Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 353 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

Διαγωνισμός για την απόκτηση Ολοκληρωμένου Συστήματος για τους Δήμους (Acquisition of an Integrated Municipality System)

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ζητά προσφορές για την απόκτηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος για τους Δήμους, το οποίο θα υποστηρίζει τις επιχειρησιακές δραστηριοτήτες των Δήμων μέσω ολοκληρωμένων τεχνολογίων πληροφοριών, καθώς επίσης και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επιχειρησιακής υποστήριξης.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, τα οποια είναι διαθέσιμα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη σελίδα:
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3372408

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κατεχόμενοι Δήμοι στο επίκεντρο της συνάντησης Βύρα – Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων

Σήμερα, Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Ανδρέα Βύρα, και των μελών της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων με σκοπό την κατατόπιση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα των Κατεχόμενων Δήμων.
Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των Κατεχόμενων Δήμων αναφέρθηκαν στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων και του αγώνα τους, 44 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό τους. Έγινε εκτενής αναφορά στις δυσκολίες που γεννιούνται λόγω της συνεχούς υποτίμησης και παραγκωνισμού που υφίστανται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Κράτους, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο τις οντότητες των προσφυγικών Δήμων.
Πιο συγκεκριμένα, έγινε ιδιαίτερη μνεία στο θέμα της υποστελέχωσης των Κατεχόμενων Δήμων αλλά και τις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρούνται σε θέματα υποδομών.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων διαβεβαίωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι οι εννέα Κατεχόμενοι Δήμοι είναι ισότιμα μέλη της Ένωσης Δήμων με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως οι ελεύθεροι Δήμοι. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν Δήμοι δύο ταχυτήτων, όπως τόνισε. Σημείωσε δε ότι αυτή η επαφή και ανταλλαγή απόψεων είναι αναγκαία για την κατανόηση και καταγραφή των ειδικών θεμάτων των προσφυγικών Δήμων ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου που επιτελούν.
Συμφωνήθηκε η ετοιμασία ενός περιεκτικού υπομνήματος με τα διάφορα θέματα που απασχολούν τους Κατεχόμενους Δήμους και τις εισηγήσεις τους ώστε να μπορέσει η Ένωση Δήμων να τα προωθήσει περαιτέρω.
Επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση.

Συνέργειες και συνεργασίες Κυπριακών και Ελληνικών Τοπικών Αρχών στο επίκεντρο της συνάντησης Βύρα – Πατούλη

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Ανδρέας Βύρας, υποδέχτηκε στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. Γιώργο Πατούλη, σήμερα Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 στα πλαίσια της περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων των αδερφών Ενώσεων Κύπρου και Ελλάδας.

Στη συνάντηση οι δύο Πρόεδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τρέχοντα θέματα, όπως τα βήματα προόδου στη Μεταρρύθμιση της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εμπειρίες των Δήμων της Ελλάδας από τη Ματερρύθμιση της Ελλαδικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα.

Επιπλέον, οι κκ. Βύρας και Πατούλης συζήτησαν εκτεταμένα επί διαφόρων ιδεών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και σε διάφορα ευρωπαϊκά fora.

Έγινε αλληλοενημέρωση για τις μελλοντικές δραστηριότητες των δύο Ενώσεων καθώς και ανταλλαγή προσκλήσεων σε αυτές. Επίσης, συζητήθηκε σε μια πρώτη φάση η ανάπτυξη κοινής στρατηγικής στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα όσον αφορά τον τουρισμό υγείας στις δύο χώρες.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε την ανακούφισή του για το αίσιο τέλος στην περιπέτεια των δύο δεκάχρονων αγοριών στη Λάρνακα και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πετυχημένη πρωτοβουλία του Παρατηρητή της Γειτονιάς, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξεύρεση των ανηλίκων. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ενημέρωσε τον κ. Πατούλη για τη συνεργασία των Τοπικών Αρχών και της Αστυνομίας για την πετυχημένη εφαρμογή του Παρατηρητή της Γειτονιάς.

Από πλευράς του, ο κ. Βύρας ζήτησε να ενημερωθεί για την κατάσταση στο Μάτι μετά τις φονικές πυρκαγιές και επανέλαβε τη συμπαράσταση και συνδρομή των Κυπριακών Δήμων στις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών.

Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Πατούλης προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον κ. Βύρα εκ μέρους της ΚΕΔΕ.

Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες.

Η Ένωση Δήμων επαναδραστηριοποιείται στο AEBR

Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκπροσωπήθηκε υπηρεσιακά από την κα Χαρά Γεωργιάδου στο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών – Assembly of European Border Regions (AEBR) που διεξήχθη στην πόλη Ούλου της Φιλανδίας από τις 19 μέχρι της 22 Σεπτεμβρίου 2018.

Το ετήσιο συνέδριο του οργανισμού είχε ως θέμα την «Έξυπνη Διασυνοριακή Συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη» και επικεντρώθηκε σε θέματα Εκπαίδευσης και Εργοδότησης σε Διασυνοριακές περιοχές.

Μετά από πρόσκληση της Γραμματείας του Οργανισμού, η κα Γεωργιάδου συμμετείχε σε μία από τις συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας κάνοντας παρουσίαση με θέμα «Τεχνολογική καινοτομία σε ένα ευρωπαϊκό εξωτερικό σύνορο – η περίπτωση της Κύπρου». Η παρουσίαση είχε ως κεντρικό άξονα το ερώτημα κατά πόσον οι Τοπικές Αρχές μπορούν να συνδράμουν στην ανάπτυξη των τεχνολογικών ικανοτήτων των μελών της τοπικής κοινωνίας και παρουσίασε το παράδειγμα του νεοσύστατου Youth MakerSpace, μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας.

Στο συνέδριο συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων διασυνοριακών αρχών (Δήμοι, Επιμελητήρια, κλπ.) αλλά και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και τεχνοκράτες.

Η συμμετοχή της Ένωσης Δήμων καθώς και η παρουσίαση έτυχαν πολύ θετικών σχολίων από τους συμμετέχοντες αλλά κυρίως από τους διοργανωτές οι οποίοι τόνισαν την ευχαρίστησή τους για την επανενεργοποίηση της Ένωσης Δήμων εντός του σώματος.

Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες.

Συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας και του Προέδρου της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου

Θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)  κ. Γιώργου Πατούλη και του Προέδρου της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέα Βύρα, στα γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο Ενώσεων.